Betydning-definition.com

På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord! Tilføj betydning.


Søg i 356.248 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

Nære


I landbrugsprocesser er calcium og magnesium også afgørende elementer til dyrefoder. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Mørtel


En blanding af et eller flere uorganiske eller organiske bindemidler, aggregater, fyldstoffer, tilsætningsstoffer og/eller tilslagsmaterialer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Magnesiumkalksten


En kalksten, der indeholder betydelige mængder magnesium, mindst 90 % calcit og ikke mere end 10 % dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

Lysbueovn


En ovn, der raffinerer jern og skrot til stål ved hjælp af grafitelektroder. Den lysbue, der går mellem elektroderne og metalmassen, skaber en intens varme, som smelter massen. Legeringsstoffer kan tilsættes under processen.
Kilde: lhoist.com

0   0

Loss on Ignition


Tab af vægt under temperaturpåvirkning, anvendes til at bestemme det bindende H2O og resterende CO2.
Kilde: lhoist.com

0   0

Letbrændt kalk


Kalk med en høj reaktivitet.
Kilde: lhoist.com

0   0

Læsket brændt kalk


Hydratkalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

Koncentration


Angiver mængden af et aktivt stof i en blanding.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kompaktering


Reduktion af bruttorumfanget af jord eller aggregat ved anvendelse af energi som f.eks. tromling og stampning. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Koagulere


Til vandrensning eller spildevandsbehandling kan fine, opslæmmede faste stoffer i vand agglomereres og fjernes ved koagulering og flokkulering med stoffer som f.eks. brændt kalk, FeCl3 og polymerer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kit


Fortynder en blanding af kalk (calciumhydroxid) i vand, hvilket bruges til produktion af kalkspartel, puds, mørtel...
Kilde: lhoist.com

0   0

Kaolin


Kaolin – er fællesnavnet for mineralet kaolinit, et sekssidet, pladelignende krystal formet af oxiderne og hydroxylerne fra silicium og aluminium.  Når det behandles for at fjerne sand og organiske stoffer, er kaolin godt til brug som fyldstof, en belægning for lysstyrke, en kilde til aluminiu [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalksten


Sedimentær bjergart bestående af mineralet calcit (calciumcarbonat eller CaCO3). Kan findes i form af knust, granuleret, malet eller formalet kalksten.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalksandsten


Calciumsilikatmursten fremstillet ved autoklavering af en blanding af sand og brændt kalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalkning af søer


Spredning af pulveriseret kalksten anvendt til at bekæmpe forsuring af søer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalcit


Krystallisk mineral bestående af calciumkarbonater.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalcinering


Opvarmning af materiale for at frigøre flygtige bestanddele eller ændre krystalstrukturen. Kalcinerede produkter – oxider: Ulæsket brændt kalk, brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

Industrimineraler


Industrimineraler er ‘naturligt forekommende kemiske forbindelser’.
Kilde: lhoist.com

0   0

Hydrering


Proces til at omdanne en oxid (brændt kalk eller brændt dolomit) til en hydroxid (hydratkalk eller hydreret brændt dolomit). Denne proces kan være komplet eller delvis.
Kilde: lhoist.com

0   0

Hydreret brændt dolomit


Ca(OH)2Mg(OH)2, calcium og magnesiumtetrahydroxid fås, når brændt dolomit blandes med vand under tryk og temperatur. Jf. type S.
Kilde: lhoist.comSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9