Betydning-definition.com

På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord! Tilføj betydning.


Søg i 356.133 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

RSS


En grupp webbflöden som används för att publicera ofta uppdaterat innehåll - till exempel bloggar, nyhetsrubriker, ljud och bildsändningar – i ett standardformat.
Kilde: sonera.ax

0   0

PSTN


Public Switched Telephone Network, det allmänna telefonnätet, bestående av kretskopplade telefonväxlar och förbindelser, avsett för analog teknik.
Kilde: sonera.ax

0   0

PDA


Personal Digital Assistant, handdator också benämnd fickdator och palmtop-dator.
Kilde: sonera.ax

0   0

P2P


Peer-to-peer, så kallade icke-hierarkiska nät där anslutna användare kommunicerar direkt med varandra istället för via centrala servrar.
Kilde: sonera.ax

0   0

NFC


Near Field Communication, teknik för trådlös ihopkoppling av utrustning för överföring av data på mycket nära håll – cirka 10 centimeter.
Kilde: sonera.ax

0   0

Netbook


En typ av liten bärbara dator utformad för trådlös kommunikation och internet.
Kilde: sonera.ax

0   0

MVNO


Mobile Virtual Network Operator, mobiloperatör som inte har sitt eget radionät.
Kilde: sonera.ax

0   0

MNP


Mobile Number Portability, nummerportabilitet möjliggör för användare att behålla sitt telefonnummer vid byte av teleoperator.
Kilde: sonera.ax

0   0

MMS


Multimedia Message Service. Tjänst som gör det möjligt att skicka multimediala meddelanden till och från en mobiltelefon. Krver GPRS eller någon 3G-teknik. Se även EMS.
Kilde: sonera.ax

0   0

Mobilt bredband


Uttrycket används för att beskriva olika typer av trådlös höghastighetsanslutning till internet via modem, mobiltelefon eller annan mobilterminal.
Kilde: sonera.ax

0   0

Mobile 2.0


Avser nästa generations mobiltjänster.
Kilde: sonera.ax

0   0

Mbps


Megabit per sekund, en beteckning på överföringshastighet av data motsvarande 1 miljon bitar per sekund.
Kilde: sonera.ax

0   0

LTE


Long Term Evolution (även kallat 4G), ett projekt för vidareutveckling av standard för och framtida krav på 3G-tekniken för mobiltelefoni. Målet är bland annat att öka effektiviteten, sänka k [..]
Kilde: sonera.ax

0   0

LAN


Local Area Network, lokalt nätverk, ett datanätverk som täcker ett mindre geografiskt område t.ex. ett hem, ett kontor eller en skolbyggnad.
Kilde: sonera.ax

0   0

Java


Avser ett antal programspråk från Sun Microsystems, utvecklat för att man ska kunna skriva utrymmessnåla program och som fungerar oberoende av datortyp och operativsystem. Java används på en mä [..]
Kilde: sonera.ax

0   0

IPTV


Internet Protocol Television, en digital tv-tjänst som levereras med hjälp av internetprotokoll, via ett nätverk som också kan leverera bredband. En generell definition av iptv-innehåll är att i [..]
Kilde: sonera.ax

0   0

IP


Internet Protokoll är ett kommunikationsprotokoll för överföring av information i datanätverk. IP medger möjligheten att överföra unika adresser mellan datorer globalt.
Kilde: sonera.ax

0   0

IMS


IP Multimedia Subsystem är en teknisk plattform för överföring med internetprotokoll av multimedia-tjänster.
Kilde: sonera.ax

0   0

ICT


Information and communications technology, informations- och kommunikationsteknik.
Kilde: sonera.ax

0   0

HSPA


High-Speed Packet Access är en samling av protokoll för mobil data för utökad och förbättrad dataöverföringshastighet enligt gällande UMTS-protokoll.
Kilde: sonera.ax

0   0

HSDPA


High-Speed Downlink Packet Access, är ett kommunikationsprotokoll inom samlingen av HSPA-protokoll för 3G-mobiltelefoni. HSDPA medger näten baserade på UMTS betydligt högre hastighet nedströms. [..]
Kilde: sonera.ax

0   0

HDTV


High-definition tv, digital tv med högre upplösning än traditionell standardupplöst tv.
Kilde: sonera.ax

0   0

GSM


Global System for Mobile communications, det dominerande globala standardsystemet i världen för mobilkommunikation.
Kilde: sonera.ax

0   0

GPS


Global Positioning System, globalt satellitbaserat positioneringssystem.
Kilde: sonera.ax

0   0

GPRS


General Packet Radio Service, en teknik för snabb dataöverföring för mobilanvändare via gsm-nätet.
Kilde: sonera.ax

0   0

Femtocell


Ursprungligen benämnt Access Point Base Station är en liten basstation för mobiltelefon, avsedd för en bostad eller litet kontor.
Kilde: sonera.ax

0   0

EDGE


Enhanced Data rates for GSM Evolution, eller Enhanced GPRS (EGPRS), en digital teknik för mobiltelefoni över gsm som medger större överföringsmöjlighet av data och förbättrad tillförlitlighet [..]
Kilde: sonera.ax

0   0

DSL


Digital Subscriber Line, digital abonnentanslutning, ett samlingsbegrepp för tekniker för överföring av data genom det vanliga telenätet.
Kilde: sonera.ax

0   0

Blogg


Webbsida där personliga kommentarer är skrivna i kronologisk ordning men vanligtvis uppvisad i omvänd ordning.
Kilde: sonera.ax

0   0

ADSL2+


Utökar möjligheterna för ADSL. Datahastigheterna kan komma upp ända till 24 Mbit/sekund.
Kilde: sonera.ax

0   0

ADSL


Asymmetric Digital Subscriber Line, asymmetrisk digital abonnentanslutning, en form av DSL, en snabbare internetanslutning genom kopparnätet än vad uppringt modem medger.
Kilde: sonera.ax

0   0

4G


Nästa generations mobilstandard och -teknologi.
Kilde: sonera.ax

0   0

3G


Tredje generations mobiltelefonistandard och -teknologi.
Kilde: sonera.ax

0   0

Ordlista


                                                                                                                                      [..]
Kilde: sonera.ax

0   0

Årsregnskab


Betegnelse for et årligt regnskab, der bl.a. viser årets resultat. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Årets resultat


Dette fremkommer ved, at trække årets omkostninger fra årets indtægter. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Åbningsbalance


Dette er en betegnelse for balancen ved virksomhedens etablering.
Kilde: vob.systime.dk

1   0

Økonomistyring


Økonomistyring omfatter de styringsprocesser, der skal sikre, at virksomhedens økonomiske målsætninger opfyldes. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Økonomifunktionen


Økonomifunktionen skal forsyne beslutningstagerne i virksomhedens øvrige funktioner med informationer om virksomhedens økonomi.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Værdikæde


En værdikæde består af en række aktiviteter, der tilsammen skaber værdi for kunden, og som dermed giver virksomheden nogle konkurrencemæssige fordele.
Kilde: vob.systime.dkSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10