Betydning-definition.com

På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord! Tilføj betydning.


Søg i 356.248 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

Desinficere


I landbrugsprocesser anvendes Lhoists calciumoxid- eller hydratprodukter til at ødelægge patogener, bakterier og virusser dér, hvor dyrene opholder sig, takket være deres høje pH-værdier. I slambehandlingen forhindrer brændt kalk fermentering, begrænser lugten og fjerner patogener ved hjælp [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Deponeringsplads


En bortskaffelsesfacilitet, hvor affald placeres i eller på jorden.
Kilde: lhoist.com

0   0

Coatingpigment


Pigment til belægning af papir, leveres normalt som slurry. Blanding af meget lyse, rene partikler som f.eks. pulveriseret kalksten eller kaolin.
Kilde: lhoist.com

0   0

Calciumkarbonat


CaCO3 et mineral, der er almindligt forekommende på jorden. Lhoist vælger de reneste forekomster, der egner sig til en lang række anvendelser.
Kilde: lhoist.com

0   0

Bundfælde


Ved vandrensning eller spildevandsrensning er tungmetaller mindre opløselige i vand i bestemte pH-intervaller, hvor de danner bundfald. Andre ioner som f.eks. sulfater, fosfater eller fluorider kan også fjernes fra vandet ved at justere pH-værdien. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Brændt dolomit


CaO.MgO, calciummagnesiumoxid, brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

BOF – konverter


Basic Oxygen Furnace, teknologi, der anvendes i strålfremstillingsprocessen til at omdanne råjern til stål ved at fjerne kulstof og urenheder.
Kilde: lhoist.com

0   0

Blødgøre


Ved vandrensning eller spildevandsrensning indeholder hårdt vand høje niveauer af opløselige bikarbonater HCO3-. Blødgøring med tilsætning af brændt kalk omfatter deres udfældning i form af uopløselige karbonater CaCO3 eller MgCO3. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Blege


I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3). PCC tilsættes som fyldstof til cellulosefibre for at øge papirets lysstyrke, hvidhed, opacitet og masse.
Kilde: lhoist.com

0   0

Bindemiddel


I byggeprocesserne reagerer brændt kalk enten med CO2 eller med silica fra sand for at danne calciumkarbonat eller hydreret calciumsilikat for at give en stærk og holdbar  binding.  Brændt kalk reagerer med puzzolanmaterialer for at binde mørtel og gips og give en hård struktur.
Kilde: lhoist.com

0   0

Beskytte


Som en ildfast komponent er brændt dolomit et meget stabilt ildfast materiale karakteriseret ved dets høje smeltepunkt (2400° C) og giver derfor en god modstandsdygtighed over for meget høje temperaturer. Med en meget reduceret porøsitet giver dødbrændte produkter desuden bedre modstandsdygti [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Berigelse


I slambehandlingen beriger Lhoist-produkter slam med calcium og magnesium, hvilket er ønskværdigt til landbrugsformål.
Kilde: lhoist.com

0   0

Belægning


I papirindustrien bliver brændt kalk først omdannet til en opslæmning og derefter til PCC (udfældet calciumcarbonat – CaCO3). PCC anvendes som et coatingpigment for at færdiggøre papirets overflade.
Kilde: lhoist.com

0   0

Aggregater


Et granuleret materiale, der bruges i byggeriet. De mest almindelige naturlige aggregater af mineralsk oprindelse er sand, grus og knust sten. (< 95 % CaCO3).
Kilde: lhoist.com

0   0

Afvanding


En proces, der fjerner vand.
Kilde: lhoist.com

0   0

Afsvovling


Fjernelse af svovl i stålfremstillingsprocessen eller røggasbehandlingen.
Kilde: lhoist.com

0   0

Adsorbere


I røggasbehandlingsprocesserne er denne indfangning en kemisk syre-base-neutralisering, der producerer salte som f.eks. CaCl2, CaSO4 eller CaF2.
Kilde: lhoist.com

0   1

Absorbere


I røggasbehandlingsprocesserne indfanger hydratkalk syreholdige skadelige stoffer fra røggasserne (HCl, SO2, SO3, HF) ved absorption. 
Kilde: lhoist.com

0   0

AAC


Aerated Autoclave Concrete, anvendt ved bygning, også ofte kaldet porebeton eller gasbeton.
Kilde: lhoist.com

1   0

NYT NYT NYT


Klubtøj
Kilde: shotokan.dkSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9