Betydning-definition.com

På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord! Tilføj betydning.


Søg i 356.249 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

Smeltepunkt


Den temperatur, hvor et fast materiale begynder at blive flydende.
Kilde: lhoist.com

0   0

Slurry


Partikler i opslæmning i vand.
Kilde: lhoist.com

0   0

Slam


Alle faste eller halvfaste materialer eller flydende affald, der genereres fra et kommunalt, kommercielt eller industrielt spildevandsrensningsanlæg, vandforsyningsbehandlingsanlæg eller luftforureningskontrolfacilitet (vådscrubbere) eller anden form for sådant affald med lignende egenskaber og [..]
Kilde: lhoist.com

1   0

Slagger


Slagger er et biprodukt fra fremstillingen af jern og stål og består af oxider fra flusmidlerne, urenheder fra råmaterialerne og uønskede elementer, som oxideres i løbet af processen.
Kilde: lhoist.com

0   0

Roterovne


Roterovnen (RK) er en af de mange forskellige typer kalkovnsteknologier. Roterovnen er et langt, skråt rør, med en længde på omkring 100 meter, der tilføres sten i størrelser fra 50 mm og nogle gange ned til mindre end 3 mm. Rørets rotation og hældning tvinger kalkstenen til at rulle fra top [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Ringformede skaktovne


Den ringformede skaktovn (ASK) er en af de mange forskellige typer kalkovnsteknologier. Startende med en lodret skakt er der installeret brændkamre på to niveauer.  Der er enten 4 eller 5 kamre på hvert niveau afhængigt af ovnens størrelse. En indvendig cylinder skaber en ringformet zone, genn [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Rense


I stålfremstillingsprocesserne fjerner brændt kalk og brændt dolomit de største urenheder fra jernmalmen, primært silica og aluminia, ved at reagere med dem og danne smelteslagger. De fjerner også mindre urenheder som f.eks. svovl (S) og fosfor (P).
Kilde: lhoist.com

1   0

Remineralisere


Ved vandrensning eller spildevandsrensning bliver drikkevand, der mangler mineraler (f.eks. opløst Ca++ og HCO3-) remineraliseret ved tilsættelse af brændt kalk. Afhængigt af vandets CO2-balance bliver der samtidig tilsat CO2 (bobler). Remineraliseringen genererer opløste calciumbi-karbonater C [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Re-karbonatisering


Brændt kalk eller brændt dolomit kan omdannes til calsiumkarbonat (kalksten) eller calsium/magnesium kalk (dolomit), fordi de går i forbindelse og hærdes med den kuldioxid, der findes i luften.
Kilde: lhoist.com

0   0

Regenerere


I papirindustrien bruges brændt kalk i den kemiske pulpfremstillingsproces til at genindvinde og regenerere Na(OH), som er en reagens, der bruges til at udvinde cellulosefibre fra træet. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Regenerationsovne med parallelstrømning


PFRK-ovnen (Parallel Flow Regenerative) er en af de mange typer kalkovnsteknologier, som giver en meget høj energieffektivitet. Denne ovnteknologi består af 2 eller 3 skakte, der er indbyrdes forbundne med en tværkanal. Brændstoffet indsprøjtes i ovnen via en række lanser, der går ind i ladni [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Reaktivitet


Det er et mål for den hastighed, hvormed brændt kalk eller brændt dolomit reagerer med vand. 'Moderat', 'middel' og 'lav' reaktivitet bruges som brede klassificeringer for ulæsket brændt kalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

Raffinering


Fjernelse af urenheder generelt, og i kalkfremstillingsprocessen bruges ordet også om formaling, hydrering eller fremstilling af opslæmmet brændt kalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

PV


Porevolumen (PV) (cm³/g) giver det direkte mål for tilgængeligheden af specifik overflade (SSA).
Kilde: lhoist.com

0   0

Puzzolan


Bruges til at beskrive en reaktion af materialer (puzzolanmaterialer), der indeholder reaktivt silica og alumina og som bruger calciumhydroxid til at danne hydrerede calciumsilikater, til en hård masse.
Kilde: lhoist.com

0   0

Pudsemørtel


Holdbart lag af brændt kalk og aggregat, der giver en beskyttende belægning på en bygnings vægge.
Kilde: lhoist.com

0   0

PCC


Udfældet calciumcarbonat (PCC) fremstilles via en række kontrollerede kemiske reaktioner. Ulæsket brændt kalk blandes normalt med vand, så der dannes en opslæmning/slurry, hvortil der tilsættes kuldioxid. Den resulterende reaktion producerer en meget fin udfældet calciumkarbonat (CaCO3). Det [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Ovne


Industrielle teknologier anvendt i  brændt kalkindustrien til at fjerne CO2 fra karbonaterne, til at sintre dolomitiske sten eller til at tørre industrielle mineraler. Mange forskellige typer teknologier anvendes.
Kilde: lhoist.com

0   0

Opløselighed


Opløseligheden (S) af en blanding er den maksimale mængde af den pågældende blanding, som kan opløses i én liter vand (i mg/l).
Kilde: lhoist.com

0   0

Neutralisere


I landbrugsprocesser reducerer Lhoist-produkter jordens surhed for at forbedre tilgængeligheden af plantenæringsstoffer, for at øge den biologiske aktivitet og for at forbedre jordstrukturen. I røggasbehandling er denne indfangning en kemisk syre-base-neutralisering, der producerer salte som f.e [..]
Kilde: lhoist.comSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9