Betydning-definition.com

På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord! Tilføj betydning.


Søg i 356.133 betydninger.Nyeste betydninger

0   0

Værdier


Angiver, hvad virksomheden anser for ansvarligt at gøre. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Vækstvirksomhed


En vækstvirksomhed er som udgangspunkt en virksomhed, der befinder sig i vækstfasen. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Vækststrategi


En strategi for, hvordan, hvor meget og hvor hurtigt virksomheden ønsker at vokse. Markedsindtrægning Markedsudvikling Produktudvikling Diversifikation
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Vækstiværksætteri


Her forstås iværksættervirksomheder, som opfylder én af følgende to betingelser: - Virksomheder, der er over 2 år øger deres omsætning md 60 %, har en årlig vækst på mindst 20 % og har mind [..]
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Vækstfonden


Vækstfonden er en statslig investeringsfond, der siden 1992 har ydet lån til danske virksomheder.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Vision


Et fremtidsbillede, der beskriver, hvor virksomheden gerne vil være inden for en kortere årrække. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Virksomhedsformer


Betegnelse for de forskellige måder virksomheder kan organiseres juridisk.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Virksomhedens idé


En virksomheds idé udtrykker: - Hvilke behov virksomheden vil dække, og hvordan den vil gøre det - Hvilke kunder (målgruppe) virksomheden vil henvende sig til
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Venturekapital


Betegnelse for et kapitalindskud, hvor indskyderen påtager sig en høj risiko mod til gengæld på længere sigt at have mulighed for at opnå en stor fortjeneste.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Variable salgsomkostninger


Disse vil typisk omfatte en salgsprovision til virksomhedens sælgere. Der kan også være tale om, at virksomheden skal betale en licensafgift (royalty) til det firma eller den person, der har rettig [..]
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Variable produktionsomkostninger


Disse omfatter først og fremmest råvarer, komponenter, arbejdsløn og emballage. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Variable omkostninger


Variable omkostninger er omkostninger, der direkte er bestemt af afsætningens størrelse og sammensætning.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Varelagerets omsætningshastighed


Viser, hvor mange gange varelageret bliver omsat eller udskiftet på et år.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Vareforbrug


Kostprisen (anskaffelsesprisen) for de i perioden solgte varer.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Up-stream-aktiviteter


Aktiviteter der gennemføres, indtil varen er færdigproduceret.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Ufuldkommen konkurrence


Ved ufuldkommen konkurrence forstås en konkurrenceform, hvor sælgerne forsøger at skabe præferencer for deres varer, fx gennem reklame.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Udgift


En udgift opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden anskaffer et produktionsmiddel.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Udbud


Ved udbud forstås den mængde varer, der i løbet af en vis periode bliver udbudt ved bestemte priser på et bestemt marked.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Udbetaling


En udbetaling opstår på det tidspunkt, hvor virksomheden betaler for et produktionsmiddel.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Transportomkostninger


Består både af interne omkostninger til transport mellem de enkelte afdelinger i virksomheden og eksterne omkostninger til transport af råvarer m.v. fra leverandører og færdigvarer til kunder. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Trade-up


En forbedring et sted i logistiksystemet medfører en forbedring et andet sted i systemet.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Trade-off


En forbedring et sted i logistiksystemet medfører en forringelse et andet sted i systemet.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Tidløn


Betegnelse for aflønning i forhold til anvendt arbejdstid.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Tertiære erhverv


Er karakteriseret ved at producere serviceydelser. De tertiære erhverv omfatter virksomheder i brancher som handel, transport, kommunikation, finansiering samt stort set hele den offentlige sektor.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Terminal


Omladningssted, hvor varerne opbevares fra nogle få timer til nogle få dage.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Taktiske niveau


På det taktiske niveau træffes beslutninger, der skal gennemføres inden for de rammer, der på det strategiske niveau er fastlagt for aktivitet, kapacitet og finansiering. Der skal træffes beslutn [..]
Kilde: vob.systime.dk

0   0

SWOT-analyse


Er en analyse af virksomhedens stærke og svage sider (den interne situation) og af virksomhedens muligheder og trusler (den eksterne situation). 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Substituerende varer


Varer, som dækker samme behov hos køberne, idet varerne kan erstatte hinanden i forbruget.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Strategiske niveau


På det strategiske niveau fastlægges de overordnede rammer for virksomhedens fremtidige udvikling. Beslutningerne træffes af virksomhedens øverste ledelse og omfatter så vidtrækkende forhold som [..]
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Strategisk ledelse


Styring af den strategiske proces.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Strategisk intention


Omfatter virksomhedens mission, vision og værdier
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Strategi


Strategier er overordnede planer for, hvordan man vil nå de opstillede mål.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Standardvarer


Dette omfatter varer, hvor køberne ikke foretrækker den ene sælgers varer frem for en anden sælgers varer.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Stakeholder value


Tankegangen bag stakeholder value er, at virksomheden skal opnå et positivt samspil med sine interessenter for at skabe værdi for både virksomheden og dens interessenter. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Soliditetsgrad


Viser, hvor stor en andel af virksomhedens samlede aktiver, der er finansieret med egenkapital.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Solidarisk hæftelse


Et interessentskab hvor den enkelte ejer hæfter for hele virksomhedens gæld. 
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Solidarisk


Den enkelte ejer hæfter for hele virksomhedens gæld.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Skimming price


Betegnelse for virksomheder der fastsætter en relativ høj introduktionspris for at opnå en god indtjening i den første del af produktets levetid.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Sikkerhedslager


Har til formål at fungere som et bufferlager (stødpudelager), der skal sikre leveringerne ved store kundeordrer eller ved forsinkelser af leverancer fra leverandøren.
Kilde: vob.systime.dk

0   0

Shareholder value


Tankegangen bag shareholder value er, at virksomheden skal skabe størst mulig værdi for sine ejere.
Kilde: vob.systime.dkSide:   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10