På Betydning-definition.com har du mulighed for at søge i flere ordbøger samtidigt. Tusindvis af betydninger i vores søgemaskine er blevet tilføjet af folk som dig. Alle ord og betydninger er velkomne. Det kan være betydninger af navne, svære ord, slang, fremmedord eller endda ord som du selv har fundet på. Gør os og andre besøgende glade og tilføj et ord!. Tilføj betydning.

Nyeste betydninger
0   0

Pudsemørtel


Holdbart lag af brændt kalk og aggregat, der giver en beskyttende belægning på en bygnings vægge.
Kilde: lhoist.com

0   0

PCC


Udfældet calciumcarbonat (PCC) fremstilles via en række kontrollerede kemiske reaktioner. Ulæsket brændt kalk blandes normalt med vand, så der dannes en opslæmning/slurry, hvortil der tilsættes [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Ovne


Industrielle teknologier anvendt i  brændt kalkindustrien til at fjerne CO2 fra karbonaterne, til at sintre dolomitiske sten eller til at tørre industrielle mineraler. Mange forskellige typer tekno [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Opløselighed


Opløseligheden (S) af en blanding er den maksimale mængde af den pågældende blanding, som kan opløses i én liter vand (i mg/l).
Kilde: lhoist.com

0   0

Neutralisere


I landbrugsprocesser reducerer Lhoist-produkter jordens surhed for at forbedre tilgængeligheden af plantenæringsstoffer, for at øge den biologiske aktivitet og for at forbedre jordstrukturen. I rø [..]
Kilde: lhoist.com

1   0

Nære


I landbrugsprocesser er calcium og magnesium også afgørende elementer til dyrefoder. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Mørtel


En blanding af et eller flere uorganiske eller organiske bindemidler, aggregater, fyldstoffer, tilsætningsstoffer og/eller tilslagsmaterialer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Magnesiumkalksten


En kalksten, der indeholder betydelige mængder magnesium, mindst 90 % calcit og ikke mere end 10 % dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

Lysbueovn


En ovn, der raffinerer jern og skrot til stål ved hjælp af grafitelektroder. Den lysbue, der går mellem elektroderne og metalmassen, skaber en intens varme, som smelter massen. Legeringsstoffer kan [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Loss on Ignition


Tab af vægt under temperaturpåvirkning, anvendes til at bestemme det bindende H2O og resterende CO2.
Kilde: lhoist.com

0   0

Letbrændt kalk


Kalk med en høj reaktivitet.
Kilde: lhoist.com

0   0

Læsket brændt kalk


Hydratkalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

Koncentration


Angiver mængden af et aktivt stof i en blanding.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kompaktering


Reduktion af bruttorumfanget af jord eller aggregat ved anvendelse af energi som f.eks. tromling og stampning. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Koagulere


Til vandrensning eller spildevandsbehandling kan fine, opslæmmede faste stoffer i vand agglomereres og fjernes ved koagulering og flokkulering med stoffer som f.eks. brændt kalk, FeCl3 og polymerer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kit


Fortynder en blanding af kalk (calciumhydroxid) i vand, hvilket bruges til produktion af kalkspartel, puds, mørtel...
Kilde: lhoist.com

0   0

Kaolin


Kaolin – er fællesnavnet for mineralet kaolinit, et sekssidet, pladelignende krystal formet af oxiderne og hydroxylerne fra silicium og aluminium.  Når det behandles for at fjerne sand og organis [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalksten


Sedimentær bjergart bestående af mineralet calcit (calciumcarbonat eller CaCO3). Kan findes i form af knust, granuleret, malet eller formalet kalksten.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalksandsten


Calciumsilikatmursten fremstillet ved autoklavering af en blanding af sand og brændt kalk.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalkning af søer


Spredning af pulveriseret kalksten anvendt til at bekæmpe forsuring af søer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalcit


Krystallisk mineral bestående af calciumkarbonater.
Kilde: lhoist.com

0   0

Kalcinering


Opvarmning af materiale for at frigøre flygtige bestanddele eller ændre krystalstrukturen. Kalcinerede produkter – oxider: Ulæsket brændt kalk, brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

Industrimineraler


Industrimineraler er ‘naturligt forekommende kemiske forbindelser’.
Kilde: lhoist.com

0   0

Hydrering


Proces til at omdanne en oxid (brændt kalk eller brændt dolomit) til en hydroxid (hydratkalk eller hydreret brændt dolomit). Denne proces kan være komplet eller delvis.
Kilde: lhoist.com

0   0

Hydreret brændt dolomit


Ca(OH)2Mg(OH)2, calcium og magnesiumtetrahydroxid fås, når brændt dolomit blandes med vand under tryk og temperatur. Jf. type S.
Kilde: lhoist.com

0   0

Hydraulisk kalk


En kemisk uren form for re-karbonatiseret kalk med hydrauliske egenskaber af varierende omfang. De hydrauliske egenskaber genereres af betydelige mængder silica, alumina og normalt en vis del jern, k [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Hydratkalk


Ca(OH)2, calciumhydroxid. Fås, når calciumoxid blandes eller 'læskes' med vand. Kaldes også læsket kalk. Jf. type N.
Kilde: lhoist.com

0   0

Højovn


Teknologi anvendt i stålfremstillingsprocessen for at reducere jernoxid i metallisk jern (også kaldet råjern) og for at fjerne urenheder fra jernmalmen.
Kilde: lhoist.com

0   0

Halvhydreret brændt dolomit


Ca(OH)2.MgO, calciummagnesium(di)hydroxidoxid, halvlæsket brændt dolomit, hydreret brændt dolomit, læsket brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

Halvbrændt dolomit


CaCO3.MgO, calciummagnesiumkarbonatoxid, kalcineret dolomit, halvkalcineret dolomit, calciummagnesiumkarbonatoxid, brændt dolomit.
Kilde: lhoist.com

0   0

Hærde


Hærdning svarer til en hændelse, hvor en struktur ved tørring eller en kemisk reaktion bliver styrket. F.eks. tørring af jord, re-karbonatisering med CO2, reaktionen af silica og calcium, der før [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Grovkornet brændt kalk


En af de tre primære størrelseskategorier for brændt kalk, generelt fra 2 til 12 mm.
Kilde: lhoist.com

0   0

Gøde


I landbrugsprocesser er calcium og magnesium vigtige plantenæringsstoffer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Gips


Det almindelige navn for mineralet bestående primært af fuldt hydreret calciumsulfat, CaSO4 x 2H2O eller calciumsulfatdihydrat. Gips findes naturligt i mange områder og fremstilles gennem visse FGD [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

GCC


Ground Calcium Carbonate. GCC fremstilles ved at knuse og formale en karbonatbjergart, typisk kalksten, kridt eller marmor. 
Kilde: lhoist.com

0   0

Fyldstof


Fint formalet kalksten eller dolomit. Bruges f.eks. som fyldstof i asfalt, plastik, maling og papir. Et stof, der tilsættes til et system eller produkt for at øge volumen, vægt, viskositet, opacite [..]
Kilde: lhoist.com

0   0

Fylde op


Det at fylde tom plads op for at forbedre planheden, f.eks. opfyldning ved jordarbejde.
Kilde: lhoist.com

0   0

Forsuring


Reduktion af pH-værdien for jord, vandveje og søer.
Kilde: lhoist.com

0   0

Formaling


Proces for størrelsesreduktion, generelt ned til under 100 µm.
Kilde: lhoist.com

1   0

Formaling


Proces for kornstørrelsesreduktion, generelt ned til 2/3 mm.
Kilde: lhoist.com

Side:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10