testamente.dk

opstemme modtaget5
nedstemme modtaget8
Karma:-4 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (133)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

advokat


Er efter år 1958 den almindelige betegnelse for en sagfører.
Kilde: testamente.dk (offline)

2

1 Thumbs up   3 Thumbs down

boslod


Den ideelle halvdel af et fællesbo, som tilkommer hver ægtefælle ved formuefællesskabets ophør. Formuefællesskabet ophører ved separation, skilsmisse, bosondring eller død.
Kilde: testamente.dk (offline)

3

1 Thumbs up   0 Thumbs down

juridisk person


Er en enhed, som har selvstændig retsevne lige som fysiske personer. Betegnelsen bruges eksempelvis om aktie- og anpartsselskaber, foreninger og fonde.
Kilde: testamente.dk (offline)

4

1 Thumbs up   0 Thumbs down

kodicil


Er betegnelsen for en tillægsbestemmelse tilknyttet et testamente.
Kilde: testamente.dk (offline)

5

1 Thumbs up   0 Thumbs down

uigenkaldeligt testamente


Betyder et testamente, som ikke kan tilbagekaldes.
Kilde: testamente.dk (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

testamente.dk


tirsdag 14. januar 2014
Kilde: testamente.dk (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adoptant


Den person, der har adopteret et barn.
Kilde: testamente.dk (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adoption


Når der etableres et ikke-biologisk slægtskabsforhold gennem et offentligt dekret ved bevilling gennem statsforvaltningen. Betingelserne for adoption findes i adoptionslovens kapitel 1, og retsvirkningerne af adoption findes i adoptionslovens kapitel 2.
Kilde: testamente.dk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

anerkendt trossamfund


Når medlemmerne af et trossamfund kan få foretaget kirkelig vielse inden for samfundet, såfremt blot en af parterne er medlem af samfundet.
Kilde: testamente.dk (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arv


Ydelser eller genstande med økonomisk værdi, som en arving/efterladt får efter arveladers død.
Kilde: testamente.dk (offline)


Log venligst ind for at se alle 133 definitioner