teachers.ittakesallkinds.eu

opstemme modtaget24
nedstemme modtaget20
Karma:5 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (42)

1

9   5

stigmatisering


At stigmatisere betyder at stemple nogen som socialt uacceptabel. Mennesker, der opfattes som anderledes af samfundet, risikerer at blive stigmatiserede. Dette kan skabe en følelse af at være udenfor, udelukket fra fællesskabet og/eller afskåret fra resten af samfundet. Hiv-positive personer oplever eksempelvis ofte, at de bliver stigmatiserede [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

2

4   3

ciskønnet


Person, hvis oplevede køn og kønsudtryk svarer overens med det køn, personen blev tildelt ved fødslen samt de sociale forventninger knyttet til det køn. Det modsatte af transkønnet.
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

3

2   0

mangfoldighed


Begrebet betegner tilstedeværelsen af forskelle – i denne sammenhæng mellem mennesker. Kaldes også diversitet. Mangfoldighed omfatter både synlige og ikke-synlige forskelle mellem mennesker. Det kan være forskelle relateret til køn, alder, funktionsevne, religion eller tro, etnisk baggrund, seksuel orientering og/eller politisk holdning. Ma [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

4

1   1

diversitet


Se Mangfoldighed.
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

5

1   0

majoritet


Betegner en privilegeret gruppe i et samfund, hvis medlemmer deler nogle bestemte karakteristika, og som indtager en magtposition i en asymmetrisk relation til en given minoritet eller minoriteter. Majoriteten kan siges at have ”monopol på normerne” og sætter altså betingelserne for, hvad der ses som rigtigt og forkert. Dette norm-monopol ud [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

6

0   0

diskrimination


En ulovlig forskelsbehandling, som kan foregå direkte eller indirekte. Diskrimination dækker over alle handlinger, hvis formål eller funktion er at udelukke eller begrænse menneskers deltagelse i samfundet på et ulovligt grundlag (for eksempel på grund af etnicitet, køn, handicap eller andet). De fleste diskriminerende handlinger findes inde [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

7

0   0

fordom


Holdninger, der er baseret på stereotype forestillinger om visse grupper eller fællesskaber i samfundet. De bygger altså ikke på faktisk viden. Fordomme eller forudfattede meninger er ofte negative og kan bl.a. føre til ulovlig forskelsbehandling. At have fordomme kan beskrives som at dømme nogen på forhånd ud fra forudfattede meninger, der [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

8

0   0

forskelsbehandling


Forskelsbehandling, eller særbehandling, kan være lovlig, hvis den er objektivt og sagligt begrundet, ellers kan den være ulovlig. Et eksempel på lovlig og objektivt begrundet særbehandling er at sikre, at personer med handicap har adgang til at søge de samme jobs som andre gennem at sørge for, at arbejdspladser er tilstrækkeligt udstyret ( [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

9

0   0

hadefuld tale


Også kaldet hetz mod minoriteter. Refererer til offentligt at udtrykke eller formidle budskaber, der truer, nedgør eller håner en gruppe mennesker på grund af etnicitet, hudfarve, national eller etnisk baggrund, religion eller anden tro, eller seksuel orientering (kønsidentitet eller –udtryk kan inkluderes, selv om det ikke er udtrykkeligt b [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu

10

0   0

hadforbrydelse


Kan for eksempel være verbale eller fysiske angreb og vold, trusler, krænkende graffiti eller vandalisme. Hadforbrydelser motiveres af fordomme om offerets formodede eller faktiske seksuelle orientering, nationale eller etniske baggrund, religion eller tro, eller andre forhold (for eksempel en persons kønsidentitet eller kønsudtryk). Hadforbryd [..]
Kilde: teachers.ittakesallkinds.eu


Log venligst ind for at se alle 42 definitioner