regioner.dk

Website:https://www.regioner.dk/
opstemme modtaget15
nedstemme modtaget4
Karma:10 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (172)

1

7   2

stigmatisering


Stigmatisering er en negativ identifikation eller omtale af uønskede personer i det sociale liv. Omtalelsen omfatter typisk noget som skamfuldt eller mindreværdigt. I psykiatrien optræder stigmatisering som en falsk og uretmæssig identificering af mennesker med en psykisk lidelse, som også kan blive overført til familie, venner, behandlere og [..]
Kilde: regioner.dk

2

2   0

psykoedukation


Undervisning af personer med sindslidelse og/eller deres pårørende med det formål at formidle viden om de pågældendes psykiske lidelse, om behandlingen (herunder virkning og bivirkninger) og om andre tiltag, som indgår i behandlingen og støtten til de pågældende, f.eks. sociale tiltag. Målet er gennem viden at mindske risikoen for ophør [..]
Kilde: regioner.dk

3

1   0

ergoterapeut


Ergoterapeutens arbejde tilsigter sundhedsfremme, forebyggelse, behandling og rehabilitering. Udgangspunktet i dette arbejde er de færdigheder og funktioner, som har betydning for udførelsen af hverdagens aktivititeter. Psykiatrisk ergoterapi kan foregå i socialpsykiatrien (bo-, være- og aktivitetssteder), i borgerens eget hjem og i hospitalsre [..]
Kilde: regioner.dk

4

1   1

etik


Udøvelsen af psykiatri er forbundet med nogle etiske dilemmaer. Eksempelvis tvang kontra frihed, samfund kontra individ og sygdom kontra normalitet.
Kilde: regioner.dk

5

1   0

finansiering


Finansiering handler om hvilket offentlige myndighed (stat, amt eller kommune), der skal afholde udgiften for et offentligt tilbud. Udgifterne til psykiatriske afdelinger og distriktspsykiatrien afholdes af amtet. Udgifter til privat praktiserende psykiater, psykologer mv. (sygesikringen) afholdes ligeså af amtet. Den 1. januar 2002 trådte der ny [..]
Kilde: regioner.dk

6

1   0

herberg


Et midlertidigt botilbud til hjemløse, socialt udstødte mv., der etableres efter serviceloven. Se også forsorgshjem.
Kilde: regioner.dk

7

1   0

oligofreni


Person, der er psykisk udviklingshæmmet. Tidligere kaldet åndssvaghed.
Kilde: regioner.dk

8

1   0

transkulturel psykiatri


Lægeligt speciale der omhandler de kulturelle aspekters indflydelse på de psykiatriske lidelsers fremtræden, behandling og forløb.
Kilde: regioner.dk

9

0   0

act


Forkortelse af ""Assertive Community Treatment"", se Opsøgende Psykoseteam.
Kilde: regioner.dk

10

0   0

adhd


ADHD ('Attention Deficit/Hyperactivity Disorder') er udtryk for sygelig høj grad af opmærksomhedsforstyrrelser, aktivitet og impulsstyring. Lidelsen er en anerkendt diagnose, som forekommer hos børn og senere hen også i voksenalderen. ADHD er en kronisk lidelse, hvor symptomerne dog ofte ændre sig over tid. Der findes forskellige varianter af [..]
Kilde: regioner.dk


Log venligst ind for at se alle 172 definitioner