minadvokat.dk

Woonplaats:1
opstemme modtaget1
nedstemme modtaget1
Karma:1 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (46)

1

1 Thumbs up   0 Thumbs down

arvelod


Et arvelod er et udtryk for, hvor stor en del af et dødsbo, der tilfalder arvingen – uanset om dette sker i henhold til testamente eller arvelovgivningens almindelige regler. Eksempel: Jeg er ikke gift, har 2 børn (B1 og B2) og ved oprettelse af et testamente har jeg bestemt, at B1 skal arve mest muligt, men B2 alene skal arve sin tvangsarv. [..]
Kilde: minadvokat.dk (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

adoptant


En adoptant er en person, som har adopteret et barn. Ikke alle kan blive adoptanter i Danmark, da man skal godkendes som par forinden. Godkendelsesprocessen er striks og kan tage adskillige måneder, hvis ikke år. Er man først godkendt som adoptant har man herefter mulighed for at adoptere et barn. 
Kilde: minadvokat.dk (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arveafgift


Arveafgift er et udtryk for den del af den modtagne arv, som en arving skal betale i afgift til staten. Efter den 01.07.1995 blev ordet arveafgift  erstattet af “boafgift” og “tillægsboafgift”, men  begreberne anvendes i daglig tale næsten som synonymer. Læs mere om arveafgift her. Såfremt du ingen tvangsarvinger har (ægtefæ [..]
Kilde: minadvokat.dk (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arveforskud


Et arveforskud er i virkeligheden en gave, hvor gavegiveren senest ved overdragelsen af gaven bestemmer, at (værdien af) gaven skal fratrækkes i modtagerens arv, når arven efter gavegiver en dag skal fordeles. Eksempel: Jeg er ikke gift, har 2 børn og en formue på 1.000.000 kr. Den 01.01.2013 giver jeg mit ene barn (B1) et gave på 100.000, som jeg [..]
Kilde: minadvokat.dk (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

arving


En arving er en person, der skal arve alt fra et dødsbo, en brøkdel af dødsboet (eksempelvis 1/2 af alt, hvad arvelader efterlader sig), resten af dødsboet (eksempelvis alt, hvad arvelader efterlader sig, når Kræftens Bekæmpelse har modtaget 100.000 kr.) eller en brøkdel af resten (eksempelvis 1/2 af alt, hvad arvelader efterlader sig, når Kræftens [..]
Kilde: minadvokat.dk (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

ascendent


En ascendent er i arveretlig terminologi et udtryk for en slægtning i opstigende linje, eksempelvis en forælder eller bedsteforælder. Det modsatte af en ascendent er en descendent.
Kilde: minadvokat.dk (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

begunstigelsesklausul


En begunstigelsesklausul er en bestemmelse i en livs- eller ulykkeforsikring eller en kapital- eller ratepension, som regulerer, hvem der skal have beløbet udbetalt ved henholdsvis den forsikredes eller kontohaverens død. 
Kilde: minadvokat.dk (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

begunstiget


En begunstiget er en person, som ifølge en begunstigelsesklausul skal have livs- eller ulykkesforsikringssummen eller kapital- eller ratepensionen udbetalt. Den begunstigede vil ofte være den nærmeste familie, men det er værd at tjekke ens forsikringspolicer, såfremt man er i tvivl og i tide ændre disse om nødvendigt.  En begunstiget kan gå bort fø [..]
Kilde: minadvokat.dk (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

blankt arveafkald


Ved et blankt arveafkald giver man ikke kun afkald på arv for sig selv, men også for sine livsarvinger. Eksempel: Jeg har 2 børn (B1 og B2), hvor B1 giver et blankt arveafkald på arv fra mig. B1 efterlader sig 1 barn (mit barnebarn). Hvis B1 afgår ved døden før mig, vil alt, hvad jeg efterlader mig tilfalde B2. Hvis B1 ikke havde givet et blankt ar [..]
Kilde: minadvokat.dk (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

boafgift


Ved boafgift forstås en afgift til staten på 15 % af et dødsbos nettobeholdning (positiv formue fratrukket gæld). Læs mere om boafgift her.  Ved arvinger, der ikke enten af ascendenter eller descendenter skal der ydermere betales tillægsboafgift på 25 %. Dette bringer den samlede boafgift for sådanne arvinger op på 36,25 %. Tvangsarvinger, ens ægte [..]
Kilde: minadvokat.dk (offline)


Log venligst ind for at se alle 46 definitioner