erhvervsret-hhx.dk

opstemme modtaget40
nedstemme modtaget11
Karma:28 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (485)

1

4   0

boslod


Den en ægtefælle i formuefællesskabet tilhørende andel på halvdelen af overskuddet i den andens bodel, mod aflevering af halvdelen af overskud i egen bodel. jfr. Æ II, § 16,2 og SKFTL.  kap 5.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

2

3   0

naturalopfyldelse


Det at opfylde en kontrakt efter sit indhold. Kaldes også at opfylde in natura.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

3

2   0

forkøbsret


En ret til at købe en genstand, såfremt S vil sælge, og da til den pris og de vilkår i øvrigt, som S kan opnå af tredjemand.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

4

2   0

juridisk person


En person, der ikke består af kød og blod. F.eks. et aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), foreninger o. lign. kaldes juridiske personer, i modsætninger til fysiske personer (mennesker).
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

5

2   0

mekanisk tvang


Tvang imod en persons organer, f.eks. fysisk føring af den tvungnes hånd til en underskrift. Sidestilles med voldelig kompulsiv tvang i rela­tion til ugyldighed, dvs. er en stærk ugyldighedsgrund.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

6

2   0

tvangsauktion


En tvangsrealisering af en skyldners genstande eller fast ejendom, som der forudgående er gjort udlæg i. Realiseringen sker ved auktion for at omgøre aktivet til penge, der herefter fordeles til de berettigede kreditorer. Dog fradrages omkostningerne ved auktionen forinden, ligesom eventuelt overskydende udbetales til skyldneren.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

7

1   0

analogi


En konklusion begrundet i årsagernes lighed, idet den direkte lovhjemmel mangler. Analogi foreligger således, når en lovregel anvendes på en situation, som den i og for sig ikke dækker, men som ligner den så meget, at en anvendelse findes forsvarlig. Eksempelvis omhandler købeloven mangler ved løsøre, men ikke fast ejendom (kbl. § 1 a). A [..]
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

8

1   0

betalingsstandsning


Før 2011 en virksomheds midlertidige ophør med betaling til sine kreditorer (med enkelte undtagelser) med henblik på økonomisk rekonstruktion f.eks. efter opnået akkord og/eller kapitaltilførsel. Efter ændring af konkursloven pr. 1.apr. 2011 er begrebet udgået af konkursloven og erstattet med rekonstruktionsbehandling.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

9

1   0

cirka


Et spillerum for en varers kvantitet eller leveringstidspunkt, der afgøres af sælger, medmindre omstændighederne tilsiger, at det er indrømmet i købers interesse, jfr. KBL. § 66.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

10

1   0

dekort


Afkortning i pris. Kan indrømmes af forskellige årsager, f.eks. pga. mangler ved genstanden.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk


Log venligst ind for at se alle 485 definitioner