Betydning aktindsigt
Hvad betyder aktindsigt? Her kan du finde 2 betydningen af ordet aktindsigt. Du kan også selv tilføje en betydning af aktindsigt

1

1   0

aktindsigt


retten til for parterne i en sag, der behandles af en offentlig myndighed, at blive gjort bekendt med sagens dokumenter
Kilde: familieadvokaten.dk

2

0   0

aktindsigt


Patienten er sikret ret til aktindsigt i patientjournalen og patientregistre mv. Reguleres i Lov om patienters retsstilling. Retten til aktindsigt kan begrænses i visse sjældne tilfælde. Klager over afgørelser om aktindsigt skal rettes til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn,  www.pkn.dk.
Kilde: regioner.dk

Tilføj betydning af aktindsigt
Antal ord:
Navn:
E-mail: (* valgfri)

<< aktielejlighed aktionærlån >>