Betydning Afkast
Hvad betyder Afkast? Her kan du finde 6 betydningen af ordet Afkast. Du kan også selv tilføje en betydning af Afkast

1

1   0

Afkast


Afkastet betegner det økonomiske resultat af en investering i en aktie eller en obligation. Afkastet på en aktie består en kursgevinst og et udbytte. Afkastet på en obligation består en fast pålydende rente og en kursgevinst ved salg eller udtrkning. Afkastet kan være såvel negativt som positivt.
Kilde: penge2.dk

2

0   0

Afkast


Afkast er betegnelsen for, hvor meget en investering er vokset eller har tabt i værdi. Afkastet bliver enten opgjort i procent eller i kroner, hvor man ser på, hvor meget 100 kr. er blevet til over en given periode på eksempelvis et kalenderår, indeværende år eller på 1, 3, 5 eller 10 års sigt.
Kilde: rigdom.nu

3

0   0

Afkast


Afkast er betegnelsen for det man vinder eller taber på en investering
Kilde: taylorfinance.com

4

0   0

Afkast


Et afkast er det overskud eller underskud, en given investering giver. Dette beregnes typisk pr. år og sættes i forhold til det investerede beløb. For aktier kan afkastet bestå af både udbytte og kursstigninger eller -fald.
Kilde: shareholders.dk

5

0   0

Afkast


Afkastet udtrykker hvorledes indre værdi har ændret sig i en periode. Afkastet opstår som følge af udbytte, kursændringer og eventuelle valutakursændringer (for værdipapirfonde, der investerer i udenlandske værdipapirer) i tilknytning til de værdipapirer, fonden har investeret i. Alle tal for afkast fra værdipapirfonden er opgivet netto, [..]
Kilde: skagenfondene.dk

6

0   0

Afkast


 (merk.) return on investment
Kilde: grafisk-ordbog.dk


Tilføj betydning af Afkast
Antal ord:
Navn:
E-mail: (* valgfri)

<< Proxyserver Aktie >>

Betydning-definition.com er en ordbog skrevet af folk som dig og mig.
Venligst hjælp og tilføj et ord. Alle slags or er velkomne.

Tilføj betydning