shareholders.dk

Website:https://www.shareholders.dk
opstemme modtaget40
nedstemme modtaget20
Karma:21 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (588)

1

12   1

organisk vækst


Organisk vækst er et selskabs vækst ved egen kraft. Modsat er vækst ved opkøb af andre selskaber. Sidstnævnte betegnes ofte akkvisitiv vækst.
Kilde: shareholders.dk

2

3   0

risikoeksponering


Risikoeksponering er graden af risiko, investor udsætter sig for.
Kilde: shareholders.dk

3

3   3

tilbagediskontering


Tilbagediskontering er tilbageskrivning af nettobetalinger ved beregning af en investerings eller finansieringsforms nutidsværdi. Metoden benyttes til vurdering og sammenligning af investeringer eller finansieringsformer. Se også Nutidsværdi.
Kilde: shareholders.dk

4

2   0

konveksitet


Konveksiteten angiver varighedens følsomhed over for renteændringer. Den anvendes sammen med varigheden til at fastsætte hvilken kursændring, der følger af en renteændring på en obligation.
Kilde: shareholders.dk

5

1   0

akkvisitiv vækst


Akkvisitiv vækst er vækst ved opkøb af andre selskaber. Det modsatte er organisk vækst.
Kilde: shareholders.dk

6

1   3

allokering


Allokering er spredningen af aktiverne på forskellige typer af produkter som aktier, obligationer, fast ejendom, m. v. Formålet er at sikre balancen mellem afkast og risiko.
Kilde: shareholders.dk

7

1   0

budget


Et budget er en økonomisk beskrivelse af, hvordan et selskabs økonomiske situation forventes at ville være i den kommende periode. Budgettet indeholder således forventningerne til fremtiden bygget på virksomhedens nuværende situation, samt fremlagte strategier og handlingsplaner for, hvordan forventningerne skal realiseres.
Kilde: shareholders.dk

8

1   0

decharge


Det kan fremgå af et selskabs vedtægter at bestyrelse og direktion kan meddeles decharge = ansvarsfraskrivelse i forbindelse med fremlæggelse af årsregnskabet på generalforsamlingen.
Kilde: shareholders.dk

9

1   0

diskonto


Diskonto er betegnelsen for den rentesats, Nationalbanken benytter ved overtagelse af de private bankers veksler.
Kilde: shareholders.dk

10

1   0

emissionskurs


Emissionskurs er den pris, der skal betales for nyemitterede aktier ved en emission.
Kilde: shareholders.dk


Log venligst ind for at se alle 588 definitioner