Betydning ADÆKVANS
Hvad betyder ADÆKVANS? Her kan du finde 3 betydningen af ordet ADÆKVANS. Du kan også selv tilføje en betydning af ADÆKVANS

1

0   1

ADÆKVANS


Påregnelighed. I erstatningsretten en betingelse for erstatning, idet en indtrådt skade skal være en adækvat følge af skadevolders handling, forstået således, at en alm. fornuftig person (bonus pater familias, s.d.) måtte regne med den indtrådte skade som en følge af handlingen.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

2

0   1

ADÆKVANS


en skadevolder er ikke erstatningsansvarlig for upåregnelige, atypiske følger af sine handlinger
Kilde: familieadvokaten.dk

3

0   1

ADÆKVANS


Adækvans er et juridisk begreb, der betyder "påregnelighed". Begrebet adækvans benyttes særligt indenfor erstatnings- og strafferetten, hvor det er en forudsætning for pålæggelse af e [..]
Kilde: da.wikipedia.org


Tilføj betydning af ADÆKVANS
Antal ord:
Navn:
E-mail: (* valgfri)

<< ADVIS ADÆKVAT >>

Betydning-definition.com er en ordbog skrevet af folk som dig og mig.
Venligst hjælp og tilføj et ord. Alle slags or er velkomne.

Tilføj betydning