gade.psy.ku.dk

Website:http://gade.psy.ku.dk
opstemme modtaget31
nedstemme modtaget12
Karma:18 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (742)

1.

16   9

leukoaraiose


Generisk term for ændringer i hjernens hvide substans, især anvendt i beskrivelsen af sådanne ændringer set på CT- eller MR-skanning. Leukoaraiose er forbundet med multiple iskæmiske læsioner, men ses også ved Alzheimers sygdom og normal aldring, hvor [..]
Kilde: gade.psy.ku.dk

2.

2   0

gliose


Vækst af gliavæv som respons på kvæstelse eller sygdom. AG
Kilde: gade.psy.ku.dk

3.

1   0

reorienteringsfase


Betegnelse ved epilepsi for perioden fra anfaldsophør til fuld bevidsthed er genetableret. Varighed fra sekunder til minutter, i sjældne tilfælde timer. AS
Kilde: gade.psy.ku.dk

4.

1   0

pseudodemens


Uægte demens. Tilstande, som overfladisk set ligner demens, men skyldes psykiatrisk sygdom snarere end hjernesygdom eller hjernebeskadigelse, betegnes ofte som pseudodemens. Betegnelsen er hyppigst brugt ved depression, hvor psykomotorisk langsomhed og kognitive defekter kan være mere fr [..]
Kilde: gade.psy.ku.dk

5.

1   0

perseveration


Uhensigtsmæssige gentagelser eller tendens til at blive ved med en handling eller tankegang tilsyneladende uden indre kontrol over adfærden. Se også styringsfunktioner. AG
Kilde: gade.psy.ku.dk

6.

1   0

NPH


Normaltryks-hydrocefalus (eng. normal pressure hydrocefalus). Se hydrocefalus. AG
Kilde: gade.psy.ku.dk

7.

1   0

impressiv afasi


Ældre betegnelse for afasi domineret af problemer med sprogforståelse i modsætning til ekspressiv afasi, hvor problemerne overvejende er i sprogproduktion. I dag foretrækkes en hovedopdeling i flydende og ikke-flydende afasiformer. AG
Kilde: gade.psy.ku.dk

8.

1   0

homolog


(gr. homologos, overensstemmende). Af samme slags, tilsvarende. Anvendes f.eks. om kromosomer, som optræder i par, som indeholder identiske loci, som igen kan rumme identiske eller forskellige alleler af de samme gener. Ved homologe organer hos mennesker og dyr forstås organer, som svare [..]
Kilde: gade.psy.ku.dk

9.

1   1

fonetik


Studiet af sproglydes perception og produktion. AG
Kilde: gade.psy.ku.dk

10.

1   0

encefalopati


Non-specifik, diffus hjerneskade. Termen anvendes hyppigst, hvor skaden skyldes en systemisk sygdom eller en forgiftningstilstand. AG
Kilde: gade.psy.ku.dk


Log venligst ind for at se alle 742 definitioner