eu-oplysningen.dk

Website:http://www.eu-oplysningen.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget1
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (185)

1.

2   0

Præambel


Præambel er betegnelsen for en indledning til internationale traktater og EU's retsakter. Præambel kommer fra det latinske praeambulum, som betyder "det, der går foran".
Kilde: eu-oplysningen.dk

2.

1   0

Åbne koordinationsmetode


Den åbne koordinationsmetode supplerer EU's almindelige arbejdsformer (lovgivning og programmer). Metoden er udviklet for at løse fælles problemer på områder, hvor det kan være vanskeligt at lave fælles regler, fordi der er meget store nationale forskelle. Metoden bruges f.eks. inden for be [..]
Kilde: eu-oplysningen.dk

3.

1   0

Henstilling


En henstilling er en ikke bindende retsakt afgivet af Kommissionen eller Ministerrådet. Henstillinger kan ikke prøves ved EF-Domstolen.
Kilde: eu-oplysningen.dk

4.

0   0

ØMU


ØMU'en (Den Økonomiske og Monetære Union) dækker over et samarbejde i EU, der vedrører dels økonomiske forhold, dels monetære forhold – det vil sige et samarbejde om økonomisk politik, om en fælles valuta (euroen) og om oprettelse af Den Europæiske Centralbank. ØMU’en består [..]
Kilde: eu-oplysningen.dk

5.

0   0

ØKOFIN


Kort betegnelse for Ministerrådet for økonomi- og finansministre.
Kilde: eu-oplysningen.dk

6.

0   0

Åbningsskrivelse


Udtrykket "en åbningsskrivelse" bruges i forbindelse med et muligt sagsanlæg mod et medlemsland fra Kommissionen i forbindelse med en traktatbrudssag jfr. TEUF-traktatens artikel 258.
Kilde: eu-oplysningen.dk

7.

0   0

Åbenhed om Rådets arbejde


I debatten vedrørende åbenhed om Rådets arbejde har opmærksomheden været koncentreret om to hovedpunkter, nemlig:  offentliggørelse af Rådets drøftelser adgang til mødereferater og stemmeforklaringer. TEUF artikel 15, indføjet med Amsterdamtraktaten, omhandler åbenhed og aktindsigt. If [..]
Kilde: eu-oplysningen.dk

8.

0   0

Ydre grænse


Grænsen mellem et EU-land, der deltager i Schengen-samarbejdet og et tredjeland.
Kilde: eu-oplysningen.dk

9.

0   0

WEU


WEU(Western European Union) er Den Vesteuropæiske Organisation for sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Den blev grundlagt i 1948 med Bruxellestraktaten.
Kilde: eu-oplysningen.dk

10.

0   0

Vetoret


Krav om enstemmighed i traktaten giver i realiteten ethvert land vetoret. Se også Luxembourgforliget
Kilde: eu-oplysningen.dk


Log venligst ind for at se alle 185 definitioner