eu-oplysningen.dk

Website:http://www.eu-oplysningen.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget1
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (185)

1.

2   0

Præambel


Præambel er betegnelsen for en indledning til internationale traktater og EU's retsakter. Præambel kommer fra det latinske praeambulum, som betyder "det, der går foran".
Kilde: eu-oplysningen.dk

2.

1   0

Åbne koordinationsmetode


Den åbne koordinationsmetode supplerer EU's almindelige arbejdsformer (lovgivning og programmer). Metoden er udviklet for at løse fælles problemer på områder, hvor det kan være vanskeligt at la [..]
Kilde: eu-oplysningen.dk

3.

1   0

Henstilling


En henstilling er en ikke bindende retsakt afgivet af Kommissionen eller Ministerrådet. Henstillinger kan ikke prøves ved EF-Domstolen.
Kilde: eu-oplysningen.dk

4.

0   0

ØMU


ØMU'en (Den Økonomiske og Monetære Union) dækker over et samarbejde i EU, der vedrører dels økonomiske forhold, dels monetære forhold – det vil sige et samarbejde om økonomisk politik, o [..]
Kilde: eu-oplysningen.dk

5.

0   0

ØKOFIN


Kort betegnelse for Ministerrådet for økonomi- og finansministre.
Kilde: eu-oplysningen.dk

6.

0   0

Åbningsskrivelse


Udtrykket "en åbningsskrivelse" bruges i forbindelse med et muligt sagsanlæg mod et medlemsland fra Kommissionen i forbindelse med en traktatbrudssag jfr. TEUF-traktatens artikel 258.
Kilde: eu-oplysningen.dk

7.

0   0

Åbenhed om Rådets arbejde


I debatten vedrørende åbenhed om Rådets arbejde har opmærksomheden været koncentreret om to hovedpunkter, nemlig:  offentliggørelse af Rådets drøftelser adgang til mødereferater og stemmefor [..]
Kilde: eu-oplysningen.dk

8.

0   0

Ydre grænse


Grænsen mellem et EU-land, der deltager i Schengen-samarbejdet og et tredjeland.
Kilde: eu-oplysningen.dk

9.

0   0

WEU


WEU(Western European Union) er Den Vesteuropæiske Organisation for sikkerheds- og forsvarssamarbejde. Den blev grundlagt i 1948 med Bruxellestraktaten.
Kilde: eu-oplysningen.dk

10.

0   0

Vetoret


Krav om enstemmighed i traktaten giver i realiteten ethvert land vetoret. Se også Luxembourgforliget
Kilde: eu-oplysningen.dk


Log venligst ind for at se alle 185 definitioner