ptsdforum.dk

opstemme modtaget6
nedstemme modtaget1
Karma:4 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (71)

1

3   1

stigmatisering


Stempling som unormal og mindreværdig
Kilde: ptsdforum.dk

2

2   0

kognitiv


Kognitiv betyder det, der har med erkendelsesprocesser at gøre – dvs. de processer, som foregår i hjernen (tænkning, erfaring), og som oftest er tilgængelige for personens bevidste bearbejdning. Ordet kognitiv betyder opfatte, forstå, vide, og de kognitive funktioner vedrører således funktioner med [..]
Kilde: ptsdforum.dk

3

1   0

flashback


"Hukommelses glimt" flashbacks, dvs. tilbagevendende genoplevelser af den traumatiske oplevelse. Det er påtrængende erindringsglimt, som man ikke kan fjerne ved "at lade være med at tænke på det", de traumatiske oplevelser kommer tilbage og gør opmærksom på begivenhederne på [..]
Kilde: ptsdforum.dk

4

0   0

act


Acceptance and Commitment Therapy. ACT er en accept- og eksponeringsbaseret behandlingsform, som er forankret i den nyeste psykologiske forskning. Med ACT arbejdes der hen imod at udvikle psykologisk fleksibilitet, så man bliver i stand til at udleve vigtige personlige værdier frem for at befinde sig i en uendelig kamp mod sine egne neg [..]
Kilde: ptsdforum.dk

5

0   0

affektiv lidelse


Affektive lidelser eller stemningslidelser er en større gruppe lidelser der omfatter fx. de lidelser som tidligere blev kaldt depressiv neurose og psykogen depressiv psykose. Sidstnævnte vil sige en depressiv sindssygdom, udløst af en belastning. Den nye inddeling er en konsekvens af, at man ikke længere bruger årsag [..]
Kilde: ptsdforum.dk

6

0   0

affektregulering


En fællesfaktor for os mennesker er, at vi besidder et bredt følelsesrepertoire. Vi kan således opleve at være glade, begejstrede, tilfredse og velafbalancerede, og andre gange møder vi modstand, der gør os kede af det, vrede og frustrerede. Vores måde at regulere vores følelser på, og herme [..]
Kilde: ptsdforum.dk

7

0   0

akut belastningsreaktion


Akut belastningsreaktion (F 43.0). En forbigående sygdom, der udvikler sig som reaktion på en exceptionel fysisk eller psykisk belastning. Symptomerne varierer og kan optræde på skift. Typisk begynder det som en fortumlet tilstand, hvor du har svært ved at forholde dig til omgivelserne. Du kan blive overaktiv eller iso [..]
Kilde: ptsdforum.dk

8

0   0

amnesi


Hukommelsestab, amnesi, manglende evne til at genkalde tidligere begivenheder enten pga. manglende evne til at lagre erindringsstof (indprentningssvækkelse) eller pga. manglende evne til at mobilisere lagret erindringsstof (reproduktionssvækkelse). Ved forskellige former for hjerneskade, fx demens, kan der optræde dybtgående [..]
Kilde: ptsdforum.dk

9

0   0

amygdala


Amygdala (på dansk mandelkernen) er et lille område i hjernen, som blandt andet håndterer frygt og forsvarsreaktioner. Den er en del af det limbiske system og har forbindelser til hypofysen, binyrerne, lugtesansen og til indtagelse af føde og væskehjernens. Amygdala kan udløse forskellige viscerale og autonome [..]
Kilde: ptsdforum.dk

10

0   0

angstlidelse


Angst er en normal reaktionsmåde af stor betydning for menneskets overlevelse. Det er en psykobiologisk reaktion, der øjeblikkeligt udløses, når individet udsættes for en fare. Angstens formål er at aktivere organismen med henblik på enten at kæmpe mod eller flygte fra faren. Det er en medfød [..]
Kilde: ptsdforum.dk


Log venligst ind for at se alle 71 definitioner