kemikalieberedskab.dk

Website:https://www.kemikalieberedskab.dk
opstemme modtaget1
nedstemme modtaget1
Karma:1 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (233)

1

1   0

cave


Latin for »vogt dig for« eller »undgå«.  
Kilde: kemikalieberedskab.dk

2

0   0

adr


Accord Europeen Relatif au Transport International des Marchandises Dangereuses par Route (Europæisk konvention om international transport af farligt gods ad vej).  
Kilde: kemikalieberedskab.dk

3

0   0

aegl


Acute Exposure Guideline Levels. AEGL værdierne har til formål at opstille en påvirkningsgrænse for den almindelige befolkning i forbindelse med et udslip af kemiske stoffer. AEGL værdierne er baseret på studier af alle tilgængelige informationer om stoffet og munder ud i et "Technical Support Document", som redegør for hvilke data der er a [..]
Kilde: kemikalieberedskab.dk

4

0   0

aerosol


Meget fin fordeling af fast stof eller væske, der svæver i luft.  
Kilde: kemikalieberedskab.dk

5

0   0

akut lungeødem


Hurtigt udviklende lungeødem (vand i lungerne), hvor patienten meget hurtigt får symptomer fra luftvejene.  
Kilde: kemikalieberedskab.dk

6

0   0

alkalimetaller


Betegnelse for hovedgruppe I i det periodiske system indeholdende stofferne lithium, natrium, kalium, rubidium, caesium og francium.  
Kilde: kemikalieberedskab.dk

7

0   0

alkoholbestandigt skum


Alkoholbestandigt skum anbefales til dækning af brandfarlige væsker, der nedbryder almindeligt skum. Angivelsen af alkoholbestandigt skum står i parantes for at understrege, at det er det mest velegnede, men at mangel på denne type skum ikke udelukker forsøg med almindeligt skum.    Skum anbefales generelt til dækning af brandf [..]
Kilde: kemikalieberedskab.dk

8

0   0

alkoholer


Alkoholer er en sammenfattende betegnelse for en gruppe organiske, kemiske forbindelser, der indeholder OH-grupper (hydroxy-grupper) kovalent bundet til C-atomer, eksempelvis - Allylalkohol - Bromnitropropandiol - Ethanol - Methanol - Methoxypropanol.  
Kilde: kemikalieberedskab.dk

9

0   0

alkylerende


Betegnelse for reaktive, kemiske forbindelser, som reagerer med biologisk vigtige cellebestanddele. Denne gruppe stoffer kan være kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionstoksiske.  
Kilde: kemikalieberedskab.dk

10

0   0

amorf


Et amorft stof er fast og "uformeligt" svarende til, at det er uden krystallinsk struktur.  
Kilde: kemikalieberedskab.dk


Log venligst ind for at se alle 233 definitioner