investor.tdc.dk

opstemme modtaget1
nedstemme modtaget0
Karma:0 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (58)

1

1   0

vdsl


eller VHDSL (Very High Bitrate DSL) henviser til en DSl-teknologi, der leverer hurtigere datatransmission end anden DSL-teknologi via kobbernettet. VoD
Kilde: investor.tdc.dk

2

0   0

2.5 ghz


henviser til frekvensbåndet 2500-2690 MHz. 2.5 GHz-båndet distribueres til mobiloperatører via en auktion i april/maj 2010. 2.5 GHz båndet er velegnet til lancering af LTE ydelser, da det pt. ikke servicerer anden trafik, og LTE udstyr på nuværende tidspunkt kun understøtter 2.5 GHz frekvenser. 2G
Kilde: investor.tdc.dk

3

0   0

3g


henviser til tredjegenerationsmobilnet, der kan transmittere tale, data og multimedieindhold ved høj hastighed.
Kilde: investor.tdc.dk

4

0   0

adm-tjeneste


eller (Application Development and Maintenanceservice) henviser til udvikling og vedligeholdelse af softwareapplikationer. ADSL
Kilde: investor.tdc.dk

5

0   0

arpu


(Average Revenue per User) henviser til gennemsnitlig omsætning pr. kunde opgjort per måned. TDC beregner ARPU for en given produktkategori som omsætning i alt divideret med den gennemsnitlige kundebase i den pågældende periode. ATM
Kilde: investor.tdc.dk

6

0   0

avoidable cost


henviser til en metode, hvor prissætningen af en specifik serviceydelse alene er baseret på de trafikrelaterede omkostninger, der ville falde bort, hvis serviceydelsen ikke længere produceres. Avoidable cost-metoden adskiller sig fra de udbredte LRAIC/LRIC-principper ved ikke at medtage omkostninger, der er fælles for flere [..]
Kilde: investor.tdc.dk

7

0   0

bedste praksis-analyse


henviser til en prisreguleringsmetode, der indebærer, at samtrafikpriserne for operatører med SMP-status sættes lig med priserne for tilsvarende danske såvel som udenlandske operatører. Frem til 2009 blev mobiltermineringspriser for TDC, Sonofon og TeliaSonera fastsat på basis af en bedste praksis-analyse. Fra [..]
Kilde: investor.tdc.dk

8

0   0

bsa


eller bitstrømsadgang henviser til en situation, hvor teleselskabet installerer en højhastighedsopkobling til kunden (f.eks. ved at installere det foretrukne DSL-udstyr og konfigurering i kundens lokalnet) og derefter stiller opkoblingen til rådighed for en tredjepart, som kan tilbyde højhastighedstjenester til kunderne.
Kilde: investor.tdc.dk

9

0   0

cmt


(Corporate Management Team) henviser til TDC's koncernledelse. COMCO
Kilde: investor.tdc.dk

10

0   0

comcom


henviser til den schweiziske telestyrelse (Die Eidgenössische Kommunikationskommission), den uafhængige regulerende myndighed på det schweiziske telekommunikationsmarked. CPE
Kilde: investor.tdc.dk


Log venligst ind for at se alle 58 definitioner