easteralling.dk

opstemme modtaget2
nedstemme modtaget3
Karma:0 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (10)

1

1   2

almisse


Ordet betyder egentlig "Barmhjærtighed", men buges nu altid som navn for gaver til de fattige. Alle religioner anbefaler almisse, således navnlig buddhismen og muhammedanismen. Kristendommen understreger, at gaven må være givet af kærlighed og være udtryk for virkelig offertrang("Enkens skærv") Jesus advare [..]
Kilde: easteralling.dk

2

1   0

partikulier


Mand der lever af sine penge uden embede eller bestilling. (1924, SNKL) (på fransk: privatmand)
Kilde: easteralling.dk

3

0   0

bolsmand


ejer af et bolsted, som er en ejendom der er mindre end en gård, men større end et husmandssted (bol: ejendom af "bo")(delvis PNO)
Kilde: easteralling.dk

4

0   0

daglejer


Dagleje eller kontrakten om legemlig arbejde mod dagløn. Efter Danske Lov var dagleje forbudt på landet undtagen for gifte og fast boende, idet man ønskede en vis varighed i arbejdsforholdene. Denne regel indskrænkedes efterhånden og ophævedes ved tyendeloven 1854. Nu kan enhver 18årig person indgå [..]
Kilde: easteralling.dk

5

0   0

hjulmand


Hjulmager = håndærker som laver vognhjul. Var omkr. 1850 mellem den gruppe af håndværkere, som frit kunne nedsætte sig hvor de ville (også uden for købstæderne). Disse håndværkere måtte så til gengæld ikke arbejde for købstadens indbyggere, og det var fortrinsvis [..]
Kilde: easteralling.dk

6

0   0

hyrde


Ansat af bymændene til at vogte kvæget i marken. Hyrdens kår var meget forskellige efter landsbyens størrelse og skik. Nogle steder blev han fæstet for hele året, andre steder fra 1. maj, og han kunne "være udtjent" til mikkelsdag d. 29. september. Efter fællesskabets ophævelse sidst i 1700 &ar [..]
Kilde: easteralling.dk

7

0   0

høker


Høkerhandel. (jfr. Næringsloven af 1857 p. 47 (Købstadshøkere) og p. 55 (Landhøkere) omfatter almindelig småhandel nærmere bestemt efter lokal skik og brug, dog at den altid fortrinsvis skal omfatte indenlandske fødevarer. Høkerhandel må ikke drives på landet indenfor en vis af [..]
Kilde: easteralling.dk

8

0   0

indsidder/inderste


I Danmark person af almuestanden på landet, der bor i huset hos en anden, men har egen husstand. (1907, AIK)
Kilde: easteralling.dk

9

0   1

væver


Håndværker der opstod i slutningen af middelalderen, og som spillede en betydelig rolle i håndværkerlivet både i købstæderne og på landet. Da den fabriksmæssige væverindustri kom frem, blev væveren fortrængt og er nu praktisk talt ophørt med at eksistere. (1924, SNKL)
Kilde: easteralling.dk

10

0   0

spind


"lever af spind"=ernærer sig ved at spinde garn mod betaling. Selvom de allerfleste hjem havde en spinderok eller flere, og kvinderne i enhver ledig stund sad ved rokken og forarbejdede den kartede uld til strikke- og/eller vævegarn, var der alligevel en mulighed for at tjene til føden ved dette arbejde.
Kilde: easteralling.dk