aspergerdk.org

opstemme modtaget0
nedstemme modtaget0
Karma:0 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (51)

1

0   0

adhd


Hyperkinetisk Forstyrrelse eller opmærksomhedsforstyrrelse, der viser sig ved stor uro og impulsivitet. På det seneste er DAMP og ADHD omtalt som det samme. Det skyldes DAMP ikke er internationel anerkendt og derfor vil blive afskaffet som diagnose. ADHD ligger nærmest, det vi kender som DAMP, så i fremtiden bliver b [..]
Kilde: aspergerdk.org

2

0   0

dr. hans asperger


En østrisk læge, der i 1944 kun et år efter autismens »opdager« Leo Kanner, lavede en disputats om autistisk psykopati, men hvis resultater først blev anerkendt i 80'erne. De børn Asperger beskrev i sit arbejde afveg fra Kanners ved, at have en intelligens (målt som IQ), der lå over hele spektret, hvor Kanners var m [..]
Kilde: aspergerdk.org

3

0   0

aspie


En betegnelse for personer med Aspergers syndrom, der har en positiv klang og tager udgangpunkt positive værdier. Udtrykket er opfundet af Tony Attwood og Liane Holiday-Willey og indgår i en sammenhæng, hvor de taler for også at fremdrage de positive aspekter ved at have Aspergers syndrom. Ordet Aspie skal således opfattes so [..]
Kilde: aspergerdk.org

4

0   0

assertion


Assertiv adfærd handler at kommunikerer værdigt og effektivt med andre. Den sikrer man får sagt de ting, man har på sinde med respekt for andre og på en overbevisende måde. Man undskylder sig ikke og man tromler heller ikke andre ned. Man opnår resultater. Assertion handler om at forstå kropssprog, sætte [..]
Kilde: aspergerdk.org

5

0   0

atypisk autisme


Personer der er så mentalt retarderede, at man ikke fuldt ud kan diagnosticere deres autisme, betegnes med atypisk autisme. Det atypiske kan også ligge i at de autistiske træk er sent udviklede eller kun to af de tre problemkriterier (samspil, kommunikation, forestillingsevne) er opfyldte.
Kilde: aspergerdk.org

6

0   0

auditory integration training


Kan vel oversættes til Integreret Høretræning. En metode opfundet i 1960'erne i Frankrig og udbredt i USA siden starten af halvfemserne, der mener at kunne kurere autisme og flere andre syndromer og tilstande fra depressioner til migræne og læsevanskeligheder. Metoden, der ikke støttes af videnskabelige kredse, går ud på a [..]
Kilde: aspergerdk.org

7

0   0

autisme


Autisme er en udviklingsforstyrrelse der rammer indenfor områderne kommunikation/sprog og social evne giver ofte sin bærer en stereotyp adfærd eller særinteresser. Der er en vis variation, som forklaret under Autisme spektret. Ordet autisme blev første gang introduceret i 1911 af Eugen Bleuler en psykiater fra Schweiz. Orde [..]
Kilde: aspergerdk.org

8

0   0

autist


Betegnelse for person, der har autisme. Ordet er ved at blive politisk ukorrekt, da det menes at begrænse personen med autisme til at blive identificeret alene ved sit handikap. Istedet kan man bruge vendingen person med autisme eller sige om vedkommende at han/hun har autisme. Hvis man mener, at det ændre ord [..]
Kilde: aspergerdk.org

9

0   0

autisme spektret


Autisme spektret (el. autistiske kontinuum) er et forsøg på at gradbøje de autistiske tilstande, med atypisk autisme i den ene ende og Aspergers syndrom i den anden, med infantil autisme i midten. Dermed indikerer man at forstyrrelserne indenfor de tre områder, der karakteriserer autisme, nemlig kommunikation/sprog, social evn [..]
Kilde: aspergerdk.org

10

0   0

cerebellum


Lillehjernen. Denne hjernestruktur har kraftig betydning for vore bevægelser. Man kan tænke sig at storhjernen beslutter, hvad der skal gøres, og at lillehjernen tager sig af den egentlige koordination af bevægelserne. På det seneste hælder man også til den tanke, at lillehjernen også koordinerer andre tankeprocesser. Den [..]
Kilde: aspergerdk.org


Log venligst ind for at se alle 51 definitioner