aarsrapport2011.tdc.dk

opstemme modtaget1
nedstemme modtaget3
Karma:-1 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (88)

1

1   0

cpe


henviser til udstyr, der er implementeret eller placeret hos en kunde. CPE inkluderer den hardware, der er nødvendig for at kunne håndtere tv samt telefoni og datatrafik (f.eks. routere, switches, DSL-modemmer og andet forbindelsesudstyr, der anvendes til at skabe LAN- og WAN-løsninger).
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

2

0   0

2g


henviser til andengenerationsmobilnet, herunder GSM-net, der kan transmittere tale og begrænset datakommunikation.
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

3

0   0

3g


henviser til tredjegenerationsmobilnet, der kan transmittere tale, data og multimedieindhold ved høj hastighed.
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

4

0   0

4g


henviser til fjerdegenerationsmobilnet, der kan transmittere tale, data og multimedieindhold ved en hastighed, der er ti gange hurtigere end 3G (se endvidere under LTE).
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

5

0   0

access-nettet


henviser til den fint forgrenede og vidt udbredte del af teleinfrastrukturen, der forbinder hver enkelt kunde til nettet. Access-nettet begynder ved kundens husstand og ender ved den lokale central, hvor trafikken udveksles med transportnettet.
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

6

0   0

adsl


er baseret på DSL-teknologi.
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

7

0   0

anlægsinvesteringer


henviser til anlægsinvesteringer eksklusive investeringer i mobillicenser samt eksklusive køb af ejerandele.
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

8

0   1

arpu


henviser til gennemsnitlig omsætning pr. kunde og opgjort pr. måned. TDC beregner ARPU for en given produktkategori som omsætning i alt divideret med de gennemsnitlige RGU’er i den pågældende periode. ARPU omfatter bruttotrafikomsætning medmindre andet er angivet.
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

9

0   0

avoidable cost


henviser til en metode, hvor prissætningen af en specifik serviceydelse alene er baseret på de trafikrelaterede omkostninger, der ville falde bort, hvis serviceydelsen ikke længere blev produceret. Avoidable cost-metoden adskiller sig fra de udbredte LRAIC/LRIC-principper ved ikke at medtage omkostninger, der er delt mellem flere serviceydelser, [..]
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk

10

0   0

brand-partner


henviser til partnere, der sælger mobiltjenester til slutbrugere under deres egne varemærker (brands) baseret på TDC's infrastruktur. TDC ejer kunderelationen .
Kilde: aarsrapport2011.tdc.dk


Log venligst ind for at se alle 88 definitioner