Betydning Analog
Hvad betyder Analog? Her kan du finde 12 betydningen af ordet Analog. Du kan også selv tilføje en betydning af Analog

1

1   0

Analog


I modsætning til digital. Betegnelsen analog bruges her på IPguide mest som betegnelse for en internetforbindelse, som etableres via en almindelig fastnet telefonlinie. Se MODEM. Relaterede ord: digital, MODEM
Kilde: ipguide.dk

2

1   0

Analog


I ursammenhæng betyder analog visning, at uret viser tiden ved hjælp af visere. Modsætningen til analog visning er digital visning, hvor tiden vises på et LCD-display.
Kilde: watchzon.wordpress.com

3

0   0

Analog


 Representation af f.eks. lyd i uendeligt små trin.
Kilde: indigo2.dk

4

0   0

Analog


Et analog signal er et signal hvor strøm og spænding kan optræde med en vilkårlig værdi i modsætning til digital hvor enhederne kun kan antage bestemte fastsatte v [..]
Kilde: abmedia.dk

5

0   0

Analog


Betegnelse i kemi på et stof, der ligner et andet stof, men som ikke er identisk med det.
Kilde: cancer.dk

6

0   0

Analog


En beskrivelse af et signal, der er kontinuerligt vekslende, eller en enhed, der er udviklet til at håndtere sådanne signaler. I forbindelse med trådløs kommunikation henviser analog normalt til t [..]
Kilde: ergotel.dk

7

0   0

Analog


Analog er en traditionel metode til at bearbejde lydsignaler, hvor de konstant bearbejdes i realtid.
Kilde: hoeresiden.dk

8

0   0

Analog


En analog cigaret er dampverdenens ord for en almindelig, gammeldags cigaret. For at undgå forvirring om hvorvidt man mener elektroniske eller almindelige cigaretter har man haft brug for et ord til at beskrive de gammeldags cigaretter. Det er blevet standard at sige analogt da det for det første lyder gammeldags og for det andet fordi [..]
Kilde: puffroom.com

9

0   0

Analog


Data, som transmitteres analogt, repræsenteres elektronisk af en ubrudt, sammenhængende kurve svarende til de oprindelige signaler. Eksempler på analoge (program)kilder er traditionelle fotos, grammofonplader eller kassettebånd.
Kilde: ttf.dk

10

0   0

Analog


En analog er i lægemiddelindustrien en ny version af det lægemiddel man udvikler. Hvis man ændrer en enkelt ting i sit molekyle, vil den nye version være en analog til den version man startede med. 
Kilde: wwwx.dtu.dk

11

0   0

Analog


Modsvarer digital
Kilde: kaagaard.dk

12

0   0

Analog


Data, som transmitteres analogt, repræsenteres elektronisk af en ubrudt, sammenhængende kurve svarende til de oprindelige signaler.
Kilde: saelgbillederonline.dk


Tilføj betydning af Analog
Antal ord:
Navn:
E-mail: (* valgfri)

<< Akustisk Attack >>

Betydning-definition.com er en ordbog skrevet af folk som dig og mig.
Venligst hjælp og tilføj et ord. Alle slags or er velkomne.

Tilføj betydning