Betydning ANALOGI
Hvad betyder ANALOGI? Her kan du finde 5 betydningen af ordet ANALOGI. Du kan også selv tilføje en betydning af ANALOGI

1

1   0

ANALOGI


En konklusion begrundet i årsagernes lighed, idet den direkte lovhjemmel mangler. Analogi foreligger således, når en lovregel anvendes på en situation, som den i og for sig ikke dækker, men som ligner den så meget, at en anvendelse findes forsvarlig. Eksempelvis omhandler købeloven mangler ved løsøre, men ikke fast ejendom (kbl. § 1 a). A [..]
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

2

0   0

ANALOGI


anvendelse af en retsregel på et forhold, der ikke dækkes af ordlyden, når der foreligger årsagernes lighed
Kilde: familieadvokaten.dk

3

0   0

ANALOGI


overensstemmelse, lighed.
Kilde: udfrielse.dk

4

0   0

ANALOGI


Analogi (Græsk). Analogi stammer fra det græske ”analogia”, der betyder ”overensstemmelse” og ”lighed”. Analogi er loven om paralleller. Det er den lovmæssighed, der henvises til i det hermet [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

5

0   0

ANALOGI


En analogi er det at beskrive eller forklare noget ved at tage udgangspunkt i noget måske helt andet. Ideen er at hvis de to ting har en række væsentlige ligheder tilfælles, må alt hvad man kan a [..]
Kilde: da.wikipedia.org


Tilføj betydning af ANALOGI
Antal ord:
Navn:
E-mail: (* valgfri)

<< AMORTISATION ANBRINGENDE >>

Betydning-definition.com er en ordbog skrevet af folk som dig og mig.
Venligst hjælp og tilføj et ord. Alle slags or er velkomne.

Tilføj betydning