willisfinans.dk

Website:http://www.willisfinans.dk
opstemme modtaget21
nedstemme modtaget7
Karma:15 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (180)

1.

5   0

Relaksation


Når en del af en ejendom frastykkes fra hovedejendommen, relakseres (frigøres) den oprindelige gæld, der hvilede på hele ejendommen for den del svarende til den frastykkede del og gælden samles på hoved(rest)ejendommen.
Kilde: willisfinans.dk

2.

4   2

Indfrielseskurs


Den kurs, dit realkreditlån indfries til.
Kilde: willisfinans.dk

3.

2   2

Kurtage


Det beløb penge- og realkreditinstitutter tager for at handle værdipapirer. Kurtagen beregnes som en procent/promillesats af værdipapirernes kursværdi.
Kilde: willisfinans.dk

4.

2   1

Kurspoint


Forskellen mellem eksempelvis kurs 93 og 94 er ét kurspoint.
Kilde: willisfinans.dk

5.

2   1

Kuponrente


Den rente, som er angivet på en obligation - også kaldet den nominelle rente.
Kilde: willisfinans.dk

6.

2   0

Forfaldsdato


Den dag, ydelsen skal betales. For realkreditlån er den sidste rettidige betalingsdato senere end forfaldsdatoen grundet en vis kredittid. Betaler du ikke til tiden, vil der blive beregnet morarenter fra forfaldsdatoen.
Kilde: willisfinans.dk

7.

1   0

Rykningspåtegning


En påtegning på et pantebrev om, at det fremover vil respektere en servitut eller en panthæftelse, som pantebrevet ikke tidligere har respekteret. Hvis der ikke udfærdiges nogen rykningspåtegning, vil servitutten eller pantehæftelsen få prioritet efter pante [..]
Kilde: willisfinans.dk

8.

1   1

Pro anno


Latinsk angivelse af "om året" og forkortes ofte p.a.
Kilde: willisfinans.dk

9.

1   0

Friværdi


Friværdi er karakteriseret som forskellen mellem de lån, du allerede har i din bolig og den %-del af din bolig, som realkreditinstituttet kan belåne din bolig med.
Kilde: willisfinans.dk

10.

1   0

Fondsnota


En fondsnota er en kvittering for gennemførelsen af handlen af et værdipapir. Det endelige afregningsbeløb er opdelt i kursværdi, kurtage m.m. For obligationer kan der endvidere være vedhængende rente.
Kilde: willisfinans.dk


Log venligst ind for at se alle 180 definitioner