willisfinans.dk

Website:http://www.willisfinans.dk
opstemme modtaget24
nedstemme modtaget7
Karma:16 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (180)

1.

5   0

Relaksation


Når en del af en ejendom frastykkes fra hovedejendommen, relakseres (frigøres) den oprindelige gæld, der hvilede på hele ejendommen for den del svarende til den frastykkede de [..]
Kilde: willisfinans.dk

2.

4   2

Indfrielseskurs


Den kurs, dit realkreditlån indfries til.
Kilde: willisfinans.dk

3.

2   1

Pro anno


Latinsk angivelse af "om året" og forkortes ofte p.a.
Kilde: willisfinans.dk

4.

2   2

Kurtage


Det beløb penge- og realkreditinstitutter tager for at handle værdipapirer. Kurtagen beregnes som en procent/promillesats af værdipapirernes kursværdi.
Kilde: willisfinans.dk

5.

2   1

Kurspoint


Forskellen mellem eksempelvis kurs 93 og 94 er ét kurspoint.
Kilde: willisfinans.dk

6.

2   1

Kuponrente


Den rente, som er angivet på en obligation - også kaldet den nominelle rente.
Kilde: willisfinans.dk

7.

2   0

Forfaldsdato


Den dag, ydelsen skal betales. For realkreditlån er den sidste rettidige betalingsdato senere end forfaldsdatoen grundet en vis kredittid. Betaler du ikke til tiden, vil der blive beregnet morar [..]
Kilde: willisfinans.dk

8.

1   0

Rykningspåtegning


En påtegning på et pantebrev om, at det fremover vil respektere en servitut eller en panthæftelse, som pantebrevet ikke tidligere har respekteret. Hvis der ikke udfærdiges noge [..]
Kilde: willisfinans.dk

9.

1   0

Friværdi


Friværdi er karakteriseret som forskellen mellem de lån, du allerede har i din bolig og den %-del af din bolig, som realkreditinstituttet kan belåne din bolig med.
Kilde: willisfinans.dk

10.

1   0

Fondsnota


En fondsnota er en kvittering for gennemførelsen af handlen af et værdipapir. Det endelige afregningsbeløb er opdelt i kursværdi, kurtage m.m. For obligationer kan der endvid [..]
Kilde: willisfinans.dk


Log venligst ind for at se alle 180 definitioner