vismandsspillet.dk

Website:http://www.vismandsspillet.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget0
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (59)

1.

2   0

Valutakurs


Valutakursen er udtryk for vekselkursen mellem to valutaer, fx danske og svenske kroner. Kursen er prisen i dkr. for 100 enheder af udenlandsk valuta. Når 100 svenske kr. koster 81 dkr. er kursen 81. Kursen er af stor betydning for konkurrenceevnen med udlandet (se revaluering og devaluering).
Kilde: vismandsspillet.dk

2.

1   0

Varekøb


Offentlige varekøb viser værdien af den offentlige sektors køb af varer. Ændring i instrumentet medfører en permanent ændring de følgende år.
Kilde: vismandsspillet.dk

3.

1   0

Dagpenge


Dagpenge er den ydelse/indkomstoverførsel arbejdsløse medlemmer af en arbejdsløshedskasse modtager. Ydelsen udgør 90% af den tidligere arbejdsindkomst - dog højst ca. 700 kr. pr. dag (2007), 5 dage pr. uge. Maksimumsgrænsen fastsættes af folketinget.
Kilde: vismandsspillet.dk

4.

0   0

ØMU


ØMU betyder Økonomisk Monetær Union. Formålet er bl.a. at undgå valutakursændringer mellem medlemslandene og give mulighed for fælles økonomisk politik. Danmark er ikke med i fællesmønt på grund af de fire undtagelser, men Danmark har aftalt en tæt kursbinding til EUROen. Den danske kron [..]
Kilde: vismandsspillet.dk

5.

0   0

Vækst


Væksten udtrykkes som den årlige procentvise tilvækst i BNP (se denne). BNP skal regnes i faste priser, fordi man ellers kan opfatte inflation som vækst. Væksten kan være negativ. Svaghed ved målemetoden er, at "negativ" produktion (nervepiller mm) giver positivt udtryk, mens gratis arbejde i [..]
Kilde: vismandsspillet.dk

6.

0   0

Valutapolitik


Valutapolitik føres ved hjælp af ændringer i kronens værdi overfor andre valutaer. Devaluering er nedskrivning og revalueringer er opskrivning af kronens værdi (se disse). I de sidste mange år har Danmark ført fastkurspolitik - dvs. søgt at undgå kursændringer. DK er endvidere bundet af ER [..]
Kilde: vismandsspillet.dk

7.

0   0

Valutakurspolitik


Se valutapolitik
Kilde: vismandsspillet.dk

8.

0   0

Udenlandsk rente


Den udenlandske rente er udtryk for renteniveauet i udlandet. Da penge meget frit kan flyttes over landegrænser (der er fri bevægelighed i EU), er landene meget afhængige af hinanden. Den danske rente ligger som regel meget tæt på den europæiske.Dette skyldes bl.a., at den danske kronekurs er [..]
Kilde: vismandsspillet.dk

9.

0   0

Succesindex


Succesindekset beregnes konkret på følgende måde: For hver målvariabel beregnes i hver beregningsrunde den relative numeriske afstand (dvs. afstand uden fortegn) mellem det indtastede måltal og den faktiske værdi for måltallet i det fjerde beregningsår (opgjort som procent). Dette afstandsm [..]
Kilde: vismandsspillet.dk

10.

0   0

Succesindeks


Succesindekset beregnes konkret på følgende måde: For hver målvariabel beregnes i hver beregningsrunde den relative numeriske afstand (dvs. afstand uden fortegn) mellem det indtastede måltal og den faktiske værdi for måltallet i det fjerde beregningsår (opgjort som procent). Dette afstandsm [..]
Kilde: vismandsspillet.dk


Log venligst ind for at se alle 59 definitioner