vismandsspillet.dk

Website:http://www.vismandsspillet.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget0
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (59)

1.

2   0

Valutakurs


Valutakursen er udtryk for vekselkursen mellem to valutaer, fx danske og svenske kroner. Kursen er prisen i dkr. for 100 enheder af udenlandsk valuta. Når 100 svenske kr. koster 81 dkr. er kursen 81. Kursen er af stor betydning for konkurrenceevnen med udlandet (se revaluering og devaluering).
Kilde: vismandsspillet.dk

2.

1   0

Varekøb


Offentlige varekøb viser værdien af den offentlige sektors køb af varer. Ændring i instrumentet medfører en permanent ændring de følgende år.
Kilde: vismandsspillet.dk

3.

1   0

Dagpenge


Dagpenge er den ydelse/indkomstoverførsel arbejdsløse medlemmer af en arbejdsløshedskasse modtager. Ydelsen udgør 90% af den tidligere arbejdsindkomst - dog højst ca. 700 kr. pr. dag (2007), 5 dage pr. uge. Maksimumsgrænsen fastsættes af folketinget.
Kilde: vismandsspillet.dk

4.

0   0

ØMU


ØMU betyder Økonomisk Monetær Union. Formålet er bl.a. at undgå valutakursændringer mellem medlemslandene og give mulighed for fælles økonomisk politik. Danmark er ikke med i fællesmønt på grund af de fire undtagelser, men Danmark har aftalt en tæt kursbinding til EUROen. Den danske krone må højst svinge +/- 2,25%.
Kilde: vismandsspillet.dk

5.

0   0

Vækst


Væksten udtrykkes som den årlige procentvise tilvækst i BNP (se denne). BNP skal regnes i faste priser, fordi man ellers kan opfatte inflation som vækst. Væksten kan være negativ. Svaghed ved målemetoden er, at "negativ" produktion (nervepiller mm) giver positivt udtryk, mens gratis arbejde ikke tæller med.
Kilde: vismandsspillet.dk

6.

0   0

Valutapolitik


Valutapolitik føres ved hjælp af ændringer i kronens værdi overfor andre valutaer. Devaluering er nedskrivning og revalueringer er opskrivning af kronens værdi (se disse). I de sidste mange år har Danmark ført fastkurspolitik - dvs. søgt at undgå kursændringer. DK er endvidere bundet af ERM-aftalen med EU landene.
Kilde: vismandsspillet.dk

7.

0   0

Valutakurspolitik


Se valutapolitik
Kilde: vismandsspillet.dk

8.

0   0

Udenlandsk rente


Den udenlandske rente er udtryk for renteniveauet i udlandet. Da penge meget frit kan flyttes over landegrænser (der er fri bevægelighed i EU), er landene meget afhængige af hinanden. Den danske rente ligger som regel meget tæt på den europæiske.Dette skyldes bl.a., at den danske kronekurs er bundet til EUROen (se ØMU).
Kilde: vismandsspillet.dk

9.

0   0

Succesindex


Succesindekset beregnes konkret på følgende måde: For hver målvariabel beregnes i hver beregningsrunde den relative numeriske afstand (dvs. afstand uden fortegn) mellem det indtastede måltal og den faktiske værdi for måltallet i det fjerde beregningsår (opgjort som procent). Dette afstandsmål angiver således, hvor meget der rammes ved sid [..]
Kilde: vismandsspillet.dk

10.

0   0

Succesindeks


Succesindekset beregnes konkret på følgende måde: For hver målvariabel beregnes i hver beregningsrunde den relative numeriske afstand (dvs. afstand uden fortegn) mellem det indtastede måltal og den faktiske værdi for måltallet i det fjerde beregningsår (opgjort som procent). Dette afstandsmål angiver således, hvor meget der rammes ved sid [..]
Kilde: vismandsspillet.dk


Log venligst ind for at se alle 59 definitioner