visdomsnettet.dk

Website:http://www.visdomsnettet.dk
opstemme modtaget30
nedstemme modtaget13
Karma:16 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (2523)

1.

3   2

Stigmatisering


(Græsk). Stigmatisering stammer fra ”stigma” (flertal: ”stigmata”), der betyder ”mærke” eller ”brændemærke”. Begrebet er et udtryk for den brændemærkning, der blev påført romerske slaver som straf, når de løb bort og blev fanget igen. Stigmatisering er desuden et begreb, der bruges [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

2.

2   0

Panteisme


(Græsk). Panteisme er en filosofi, der betragter guddommen som uendelig, allestedsnærværende og evig. Guddommen udtrykker sig gennem naturens mange aspekter eller ”guder”. Pan betyder ”Alt”. I virkeligheden er Pan ”den ene Gud” i sine mangfoldige aspekter. Opfattelsen ligger tæt op ad moni [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

3.

2   0

Morfologi


(Græsk). Morfologi stammer fra ”morphé”, der betyder ”form” og ”lógos”, der betyder ”lære”. Morfologi er derfor ”læren om morfemer” eller ”formlære” – dvs. enten studiet af organismers former og bygning inden for biologi, eller læren om ordenes struktur og bøjning inden for ling [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

4.

2   0

Mandala


(Sanskrit). Mandala betyder ”cirkel” eller ”kreds”. Det er en cirkel ofte med geometriske figurer, som symboliserer åndelige sammenhænge. Udtrykket er af hinduistisk oprindelse. Det fremgår af Rig Veda, men Mandalaer bruges også i andre indiske religioner, især buddhisme. Mandalaer benyttes [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

5.

2   0

Komplementær


(Fransk). Komplementær stammer fra ”complémentaire”, der betyder ”udfyldende” og ”fuldstændiggørende”. Komplementær vil derfor sige to beskrivelser af det samme begreb, som både udelukker hinanden og supplerer hinanden, og som begge er nødvendige og sande.
Kilde: visdomsnettet.dk

6.

2   0

Avatar


(Sanskrit). Avatar betyder ”nedstigning”. En Avatar er en befriet sjæl – en ”gudesøn”, der er fri for enhver binding til de lavere eksistensplaner. Ordet stammer fra ”Ava”, som betyder ”ned”. Avatar betyder derfor ”nedstigning” (i kødet), for Avataren stiger ned (inkarnerer) for at man [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

7.

1   0

Zenbuddhisme


(Kinesisk). Zen betyder ”meditation”, og Zen findes i Mahayana-buddhismen, som er udbredt i Kina, Japan, Vietnam og Korea. Zen lægger vægt på meditation som en teknik til at opnå indsigt, koncentrationsevne og oplysning ved at praktisere en sindstilstand af tilstedeværelse i ”nu’et” uden e [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

8.

1   0

Visdom


Åndsvidenskaben oplyser, at visdom er en af Den Enes (Guds) primære kvaliteter. Kærlighed og visdom har samme kilde. I relation til det enkelte menneske kan visdom defineres som: ”Forståelse erhvervet via erfaring og motiveret af kærlighed.” Visdom er derfor nært forbundet til intelligens og [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

9.

1   0

Stupa


(Sanskrit). En Stupa er et konisk monument – nogle gange hvælvet − som blev rejst over relikvier af Buddha, Arhater eller andre oplyste mennesker i Indien og Ceylon. (Se også Arhat og Buddha).
Kilde: visdomsnettet.dk

10.

1   1

Strejke


(Egyptologi). Under Ramses III (ca. 1184-1153 f.Kr.) var håndværkerbyen på Thebens (Luxors) vestbred med byens lille Hathor-tempel centrum for strejker blandt de håndværkere, der byggede og udsmykkede de faraoniske grave i Kongernes dal. Strejkerne skyldes langsommelighed i udbetalingen af løn [..]
Kilde: visdomsnettet.dk


Log venligst ind for at se alle 2523 definitioner