visdomsnettet.dk

Website:http://www.visdomsnettet.dk
opstemme modtaget33
nedstemme modtaget15
Karma:19 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (2523)

1.

3   2

Stigmatisering


(Græsk). Stigmatisering stammer fra ”stigma” (flertal: ”stigmata”), der betyder ”mærke” eller ”brændemærke”. Begrebet er et udtryk for den brændemærkning, der blev påført romerske slav [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

2.

2   0

Panteisme


(Græsk). Panteisme er en filosofi, der betragter guddommen som uendelig, allestedsnærværende og evig. Guddommen udtrykker sig gennem naturens mange aspekter eller ”guder”. Pan betyder ”Alt”. I [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

3.

2   0

Morfologi


(Græsk). Morfologi stammer fra ”morphé”, der betyder ”form” og ”lógos”, der betyder ”lære”. Morfologi er derfor ”læren om morfemer” eller ”formlære” – dvs. enten studiet af organism [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

4.

2   0

Mandala


(Sanskrit). Mandala betyder ”cirkel” eller ”kreds”. Det er en cirkel ofte med geometriske figurer, som symboliserer åndelige sammenhænge. Udtrykket er af hinduistisk oprindelse. Det fremgår af [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

5.

2   0

Komplementær


(Fransk). Komplementær stammer fra ”complémentaire”, der betyder ”udfyldende” og ”fuldstændiggørende”. Komplementær vil derfor sige to beskrivelser af det samme begreb, som både udelukker [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

6.

2   0

Avatar


(Sanskrit). Avatar betyder ”nedstigning”. En Avatar er en befriet sjæl – en ”gudesøn”, der er fri for enhver binding til de lavere eksistensplaner. Ordet stammer fra ”Ava”, som betyder ”ned [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

7.

1   0

Zenbuddhisme


(Kinesisk). Zen betyder ”meditation”, og Zen findes i Mahayana-buddhismen, som er udbredt i Kina, Japan, Vietnam og Korea. Zen lægger vægt på meditation som en teknik til at opnå indsigt, koncen [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

8.

1   0

Visdom


Åndsvidenskaben oplyser, at visdom er en af Den Enes (Guds) primære kvaliteter. Kærlighed og visdom har samme kilde. I relation til det enkelte menneske kan visdom defineres som: ”Forståelse erhv [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

9.

1   0

Stupa


(Sanskrit). En Stupa er et konisk monument – nogle gange hvælvet − som blev rejst over relikvier af Buddha, Arhater eller andre oplyste mennesker i Indien og Ceylon. (Se også Arhat og Buddha) [..]
Kilde: visdomsnettet.dk

10.

1   1

Strejke


(Egyptologi). Under Ramses III (ca. 1184-1153 f.Kr.) var håndværkerbyen på Thebens (Luxors) vestbred med byens lille Hathor-tempel centrum for strejker blandt de håndværkere, der byggede og udsmy [..]
Kilde: visdomsnettet.dk


Log venligst ind for at se alle 2523 definitioner