struer.dk

Website:http://www.struer.dk
opstemme modtaget3
nedstemme modtaget1
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (33)

1.

3   0

Vejskel


Matrikelskellet (grænsen for din grund) ud mod fortov eller vej.
Kilde: struer.dk

2.

0   0

Kontakt


Jens Ole Lund
Kilde: struer.dk

3.

0   0

Varmetabsberegning


En beregning af husets samlede varmetab som skal vise, om huset vil komme til at bruge for meget energi (om det overskrider det, man kalder husets energiramme). I bygningsreglementet står der, hvilke værdier de enkelte dele af bygningen skal overholde. Dog kan der slækkes et sted, hvis der isoler [..]
Kilde: struer.dk

4.

0   0

Udnyttelig tagetage


En tagetage er "udnyttelig, når tagkonstruktionen er opført med hanebåndsspær og etagearealet inklusive loft ikke overskrider det maksimalt tilladte på ejendommen. Om loftet også må bruges til beboelse afhænger, dog af en række yderligere forhold.
Kilde: struer.dk

5.

0   0

Tinglysning


Bestemmelser for din ejendom, som er skrevet ind i tingbogen, og dermed er tinglyste.
Kilde: struer.dk

6.

0   0

Terrænkoter


Højdekurverne som man ofte ser på tegninger. De angiver grundens højde over det, man kalder Dansk Normal Nul, som beregnes ud fra middelvandstanden i havene omkring Danmark.
Kilde: struer.dk

7.

0   0

Småhusreglementet


Bygningsreglement BR-S98. Var gældende for enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og kolonihavehuse.
Kilde: struer.dk

8.

0   0

Skøde


Det dokument man har som bevis på, at man ejer ejendommen. Er tinglyst på ejendommen.
Kilde: struer.dk

9.

0   0

Skelbræmmen


Den del af grunden, der ligger nærmere naboskel end 2,5m.
Kilde: struer.dk

10.

0   0

Skelafstand


Afstanden fra bygningens yderside til skel.
Kilde: struer.dk


Log venligst ind for at se alle 33 definitioner