struer.dk

Website:http://www.struer.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget1
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (33)

1.

3   0

Vejskel


Matrikelskellet (grænsen for din grund) ud mod fortov eller vej.
Kilde: struer.dk

2.

1   0

Terrænkoter


Højdekurverne som man ofte ser på tegninger. De angiver grundens højde over det, man kalder Dansk Normal Nul, som beregnes ud fra middelvandstanden i havene omkring Danmark.
Kilde: struer.dk

3.

0   0

Kontakt


Jens Ole Lund
Kilde: struer.dk

4.

0   0

Varmetabsberegning


En beregning af husets samlede varmetab som skal vise, om huset vil komme til at bruge for meget energi (om det overskrider det, man kalder husets energiramme). I bygningsreglementet står der, hvilke [..]
Kilde: struer.dk

5.

0   0

Udnyttelig tagetage


En tagetage er "udnyttelig, når tagkonstruktionen er opført med hanebåndsspær og etagearealet inklusive loft ikke overskrider det maksimalt tilladte på ejendommen. Om loftet også må bruges til [..]
Kilde: struer.dk

6.

0   0

Tinglysning


Bestemmelser for din ejendom, som er skrevet ind i tingbogen, og dermed er tinglyste.
Kilde: struer.dk

7.

0   0

Småhusreglementet


Bygningsreglement BR-S98. Var gældende for enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse og kolonihavehuse.
Kilde: struer.dk

8.

0   0

Skøde


Det dokument man har som bevis på, at man ejer ejendommen. Er tinglyst på ejendommen.
Kilde: struer.dk

9.

0   0

Skelbræmmen


Den del af grunden, der ligger nærmere naboskel end 2,5m.
Kilde: struer.dk

10.

0   0

Skelafstand


Afstanden fra bygningens yderside til skel.
Kilde: struer.dk


Log venligst ind for at se alle 33 definitioner