statensnet.dk

Website:http://www.statensnet.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget0
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (31)

1.

2   0

Interessenter


Alle, som har mulighed for at påvirke/påvirkes af samarbejdsmodellen.
Kilde: statensnet.dk

2.

1   0

Patient


Patient er anvendt som begreb for de borgere, som er i kontakt med praktiserende læger/speciallæger og/eller sygehusene. Der kan være sammenfald mellem bruger og patient.
Kilde: statensnet.dk

3.

1   0

Forretningsgange


Fastlæggelse af arbejdsopgaver, der skal udføres, rækkefølge og sammenhænge mellem disse og fastlæggelse af ansvar.
Kilde: statensnet.dk

4.

0   0

Samarbejdsparter


Alle, der har et forpligtende ansvar i henhold til samarbejdsmodellens forretningsgange.
Kilde: statensnet.dk

5.

0   0

Praksiskonsulent


Hver sygehusafdeling har tilknyttet en praktiserende læge, som forestår kontakt mellem praksissektoren og sygehusafdelingen.
Kilde: statensnet.dk

6.

0   0

Pleje


Fælles Sprogs kategorisering af ydelser anvendes. Herudover anvendes tilbud om særlige boformer.
Kilde: statensnet.dk

7.

0   0

Opsporing


Den indsats, der udføres for at finde borgere med demenstilstande så tidligt som muligt i demensudviklingsforløbet. Opsporing har til formål at sikre, at borgeren bliver gjor [..]
Kilde: statensnet.dk

8.

0   0

Nærmiljø


Aktører i nærmiljøet er for eksempel frisører, taxachauffører, viceværter, forplejere, bankpersonale, apotekspersonale, politi, præster, tandlægeper [..]
Kilde: statensnet.dk

9.

0   0

MMSE-test


Mini Mental State Examination. En kortfattet mental status screening test. Ved MMSE-test fås et groft skøn over patientens kognitive funktionsevne.
Kilde: statensnet.dk

10.

0   0

Kommunernes Landsforenings Fælles Sprog


En standard for funktionsvurdering i relation
Kilde: statensnet.dk


Log venligst ind for at se alle 31 definitioner