srfinans.dk

Website:http://www.srfinans.dk
opstemme modtaget5
nedstemme modtaget3
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (37)

1.

3   3

Tilbagediskontering


Er en indfrielsesmetode hvor man beregner de skyldige ydelser til nutidsværdi. Størrelsen af værdien afhænger af den anvendte rente. Jo lavere rente jo større nutidsværdi. Det er også et udtryk [..]
Kilde: srfinans.dk

2.

1   0

Udbetaling


Udbetaling anvendes ved lån. Lånebeløbet reduceres med udbetalingen. Ved leasing er der tilsvarende tale om en ekstraordinær 1. leasingafgift.        
Kilde: srfinans.dk

3.

1   0

Etableringsomkostninger


Opkræves normalt ved finansieringsaftalens indgåelse. Størrelsen andrager fra kr. 0 til kr. 2.500 ved leasingaftaler og til flere tusinde kroner ved låneaftaler. De typiske etableringsomkostninger [..]
Kilde: srfinans.dk

4.

0   0

Tysk moms


Den tyske moms er p.t. 16%. I nogle brancher kan man ikke efter danske regler modregne momsen på leasingafgifter. Disse brancher kan med fordel anvende tysk leasing og dermed få momsen retur. Der g [..]
Kilde: srfinans.dk

5.

0   0

Tinglysning


Anvendes primært ved lån og sikrer at andre kreditorer kan se hvad der er pant i. Tinglysningsafgiften er 1,5% af lånets størrelse.  
Kilde: srfinans.dk

6.

0   0

Sikkerheder


Ved leasing har leasingselskabet sikkerhed i udstyret da er ejere. Ved et lån har finansieringsselskabet pant i udstyret. Vurderes det, at udstyret ikke er sikkerhed nok, kan man tage supplerende sik [..]
Kilde: srfinans.dk

7.

0   0

Serviceaftale


Nogle leverandører tilbyder serviceaftaler som kan integreres i leasingaftalen  
Kilde: srfinans.dk

8.

0   0

Scrapværdi


Er den indregnede restværdi ved leasingaftalens normale udløb. Værdien kan aftales individuelt, så længe den ligger inden for en forventet og rimelig salgspris. Scrapværdien er normalt indregnet [..]
Kilde: srfinans.dk

9.

0   0

Saldoafskrivning


En afskrivningsmetode hvor man afskriver en procentdel af anskaffelsessummen pr. år. Afskrivningen formindskes år for år. En anden metode er lineær afskrivning.  
Kilde: srfinans.dk

10.

0   0

Restværdi


Er den værdi som det leasede aktiv er sat til ved aftalens udløb. Normalt hæfter leasingtageren for denne værdi..   
Kilde: srfinans.dk


Log venligst ind for at se alle 37 definitioner