sproget.dk

Website:http://www.sproget.dk
opstemme modtaget9
nedstemme modtaget2
Karma:6 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (3870)

1.

3   0

Skeblad


et ell. (i bet. 3) en (jf. ogs. bet. 1 slutn.).1) (især fagl.) den bredere, i alm. skaalformede del af en ske; kop (2.5); slug; laf; ogs. om tilsvarende del (ske (I.3)) paa kirurgisk instrument olgn. (Chir.(1845).I.260). Moth.S260. LandmB.II. 436. DF.1932.62. || (nu næppe br.) som maalsbestemmelse [..]
Kilde: sproget.dk

2.

2   0

Skogre


NBlich.VP.98. jf. Feilb.). (jæg., zool.) plads, hvor urfugle, brushøns, bekkasiner olgn. samles til parringsleg. Leth.(1800).216. tjuren har . . altid Toppen af en høi Gran til Skoggerplads, hvorimod Urhanen sidder paa Jorden. Blich.(1920).XVI.111.LovNr.611871-04-01, ¬ß11.Fleuron.KO.219. billed [..]
Kilde: sproget.dk

3.

1   0

Hofdessert


en. (bag., kog.) en dessert af chokolade, flødeskum og mandler. Bageri. ISuhr.Mad.7(1917).287.
Kilde: sproget.dk

4.

1   0

Ulkefisk


en. (zool.) fisk af slægten Cottus ell. nærstaaende slægter. Panserulken . . (en) storhovedet Ulkefisk. BøvP.III.538.
Kilde: sproget.dk

5.

1   0

trykbar


adj. (ty. druckbar; til trykke 6; jf. trykkelig; bogtr.) om sats, kliché olgn.: som lader sig (af)trykke. Forsøg paa at gøre Dybtrykket, om ikke lige saa hurtigt trykbart som Højætsningen var i Bogtrykpressen, saa dog betydelig hurtigere trykt. BibliotH.2457.
Kilde: sproget.dk

6.

1   0

Raskeskab


et. (jf. nt. raschstube samt Kvalmkammer; af I. raske; bag.) rum (skab), hvor dejg henstilles til raskning. Elektroteknikeren.1931.192. AlbDam.B.190.
Kilde: sproget.dk

7.

0   0

Tyggehøj


en. (anat., tandl.) knudeformet forhøjning paa (kindtændernes) tyggeflade. Sal.2XXIII.68. Tandlægebladet.1944.94.
Kilde: sproget.dk

8.

0   0

Tyggegrube


en. (anat., tandl.) fordybning paa tandens tyggeflade (mellem tyggehøjene). Sal. XVII.932.
Kilde: sproget.dk

9.

0   0

Tungeholder


en. (med., tandl.) apparat, hvormed tungen fastholdes i en bestemt (sænket, udstrakt) stilling (jf. -nedtrykker, -spatel, -tang). Bl&T.
Kilde: sproget.dk

10.

0   0

Taptand


en. [3.1] (tandl.) overtallig tand af tapform (der sidder indkilet i tandrækken); Embolus. Sal.XVII.933. Ravnsgaard.Tænder ogTandpleje.(1936).7.
Kilde: sproget.dk


Log venligst ind for at se alle 3870 definitioner