shareholders.dk

Website:http://www.shareholders.dk
opstemme modtaget36
nedstemme modtaget16
Karma:19 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (588)

1.

12   1

Organisk vækst


Organisk vækst er et selskabs vækst ved egen kraft. Modsat er vækst ved opkøb af andre selskaber. Sidstnævnte betegnes ofte akkvisitiv vækst.
Kilde: shareholders.dk

2.

3   3

Tilbagediskontering


Tilbagediskontering er tilbageskrivning af nettobetalinger ved beregning af en investerings eller finansieringsforms nutidsværdi. Metoden benyttes til vurdering og sammenligning af investeringer eller finansieringsformer. Se også Nutidsværdi.
Kilde: shareholders.dk

3.

3   0

Risikoeksponering


Risikoeksponering er graden af risiko, investor udsætter sig for.
Kilde: shareholders.dk

4.

1   0

Turnover


Engelsk ord for omsætning
Kilde: shareholders.dk

5.

1   0

Trader


Trader er det engelske ord for “handler”.
Kilde: shareholders.dk

6.

1   0

Rentabilitet


Rentabilitet betyder grad af lønsomhed eller afkastningsevne - altså hvor vidt en investering eller et beskæftigelsesområde kan svare sig rent økonomisk. Rentabiliteten kan måles ved forskellige nøgletal.
Kilde: shareholders.dk

7.

1   0

Prospekt


Et prospekt - også kaldet børsprospekt - er en gennemgang af informationer om et selskab. Prospektet udarbejdes i forbindelse med emissioner, fusioner o.lign., så investorer kan danne sig et realistisk indtryk af selskabets position og risici. Der findes regler for, hvad et prospekt som minimum skal indeholde.
Kilde: shareholders.dk

8.

1   0

Nulpunktsomsætning


En virksomheds nulpunktsomsætning er et nøgletal, der angiver den omsætning, hvorved resultatet bliver nul.
Kilde: shareholders.dk

9.

1   1

Lønsomhed


Nettoresultat i en virksomhed eller af en investering. Lønsomheden kan være positiv eller negativ.
Kilde: shareholders.dk

10.

1   1

Kurtage


Kurtage er den provision, en børsmægler eller et pengeinstitut beregner sig for at gennemføre køb og salg af værdipapirer. Kurtagen udgør gerne en vis procentdel af det handlede beløb med et vist minimumbeløb.
Kilde: shareholders.dk


Log venligst ind for at se alle 588 definitioner