shareholders.dk

Website:http://www.shareholders.dk
opstemme modtaget39
nedstemme modtaget18
Karma:22 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (588)

1.

12   1

Organisk vækst


Organisk vækst er et selskabs vækst ved egen kraft. Modsat er vækst ved opkøb af andre selskaber. Sidstnævnte betegnes ofte akkvisitiv vækst.
Kilde: shareholders.dk

2.

3   3

Tilbagediskontering


Tilbagediskontering er tilbageskrivning af nettobetalinger ved beregning af en investerings eller finansieringsforms nutidsværdi. Metoden benyttes til vurdering og sammenligning af investeringer elle [..]
Kilde: shareholders.dk

3.

3   0

Risikoeksponering


Risikoeksponering er graden af risiko, investor udsætter sig for.
Kilde: shareholders.dk

4.

2   0

Konveksitet


Konveksiteten angiver varighedens følsomhed over for renteændringer. Den anvendes sammen med varigheden til at fastsætte hvilken kursændring, der følger af en renteændring på en obligation.
Kilde: shareholders.dk

5.

1   0

Turnover


Engelsk ord for omsætning
Kilde: shareholders.dk

6.

1   0

Trader


Trader er det engelske ord for “handler”.
Kilde: shareholders.dk

7.

1   1

Risikospredning


Risikospredning er investors fordeling af sine investeringer over flere forskellige selskaber og flere forskellige brancher. Derved mindskes den samlede risiko.
Kilde: shareholders.dk

8.

1   0

Rentabilitet


Rentabilitet betyder grad af lønsomhed eller afkastningsevne - altså hvor vidt en investering eller et beskæftigelsesområde kan svare sig rent økonomisk. Rentabiliteten kan måles ved forskellige [..]
Kilde: shareholders.dk

9.

1   0

Prospekt


Et prospekt - også kaldet børsprospekt - er en gennemgang af informationer om et selskab. Prospektet udarbejdes i forbindelse med emissioner, fusioner o.lign., så investorer kan danne sig et realis [..]
Kilde: shareholders.dk

10.

1   0

Nulpunktsomsætning


En virksomheds nulpunktsomsætning er et nøgletal, der angiver den omsætning, hvorved resultatet bliver nul.
Kilde: shareholders.dk


Log venligst ind for at se alle 588 definitioner