service.q8.dk

Website:http://service.q8.dk
opstemme modtaget10
nedstemme modtaget4
Karma:5 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (438)

1.

1   0

Varmefylde


Den varmemængde målt i kcal, som skal til for at opvarme 1 kg af et stof 1 °C. For petroleumsprodukter varierer varmefylden med temperaturen. kcal/kg °C 0° 50° 100° 150° 200° 250° Benzin 0,4 [..]
Kilde: service.q8.dk

2.

1   0

Sodium


Natrium
Kilde: service.q8.dk

3.

1   0

Sediment


Bundfald. Se BS & W
Kilde: service.q8.dk

4.

1   0

Raffinering


Rensning af kemiske produkter.
Kilde: service.q8.dk

5.

1   0

MTBE


Methyl-tertiær-butyl-ether. Produkt, som af raffinaderiet kan være tilsat benzin for at opnå det ønskede oktantal.
Kilde: service.q8.dk

6.

1   1

Molekyle


Den mindste del, som et kemisk rent stof kan deles i, når det skal bevare sine egenskaber uændret. Alt stof er opbygget af molekyler.
Kilde: service.q8.dk

7.

1   0

Mikroorganismer


Bakterier, svampe eller gær. Nogle typer kan nedbryde et mineralolieprodukt.
Kilde: service.q8.dk

8.

1   0

Korrosion


Angreb eller nedbrydning af metal gennem en kemisk eller elektrolytisk reaktion f.eks. rust/ir under medvirken af luft og vand. Eller f.eks. tæring af lejer pga. forbrændingsrester.
Kilde: service.q8.dk

9.

1   0

Heterogen


Uens/forskellig sammensat. Modsat homogen.
Kilde: service.q8.dk

10.

1   1

Grundstof


Et stof der ikke kan deles i andre stoffer, eksempelvis jern, kulstof, brint. Modsat kemiske forbindelser som f.eks. kogesalt, der består af natrium og klor og vand, som igen består af brint og ilt.
Kilde: service.q8.dk


Log venligst ind for at se alle 438 definitioner