regioner.dk

Website:http://www.regioner.dk
opstemme modtaget12
nedstemme modtaget4
Karma:7 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (172)

1.

7   2

Stigmatisering


Stigmatisering er en negativ identifikation eller omtale af uønskede personer i det sociale liv. Omtalelsen omfatter typisk noget som skamfuldt eller mindreværdigt. I psykiatrien optræder stigmatisering som en falsk og uretmæssig identificering af mennesker med en psykisk lidelse, som også kan [..]
Kilde: regioner.dk

2.

2   0

Psykoedukation


Undervisning af personer med sindslidelse og/eller deres pårørende med det formål at formidle viden om de pågældendes psykiske lidelse, om behandlingen (herunder virkning og bivirkninger) og om andre tiltag, som indgår i behandlingen og støtten til de pågældende, f.eks. sociale tiltag. Mål [..]
Kilde: regioner.dk

3.

1   0

Transkulturel psykiatri


Lægeligt speciale der omhandler de kulturelle aspekters indflydelse på de psykiatriske lidelsers fremtræden, behandling og forløb.
Kilde: regioner.dk

4.

1   0

Herberg


Et midlertidigt botilbud til hjemløse, socialt udstødte mv., der etableres efter serviceloven. Se også forsorgshjem.
Kilde: regioner.dk

5.

1   1

Etik


Udøvelsen af psykiatri er forbundet med nogle etiske dilemmaer. Eksempelvis tvang kontra frihed, samfund kontra individ og sygdom kontra normalitet.
Kilde: regioner.dk

6.

0   0

Undervisningstilbud


Der findes en række forskellige undervisningstilbud til personer med sindslidelse, der som regel er etableret i lokalområderne. Ofte består tilbuddene af kombinationstilbud, der kombinerer beskæftigelses-, fritids- og undervisningstilbud. Som eksempler på undervisningstilbud kan nævntes: Amtsl [..]
Kilde: regioner.dk

7.

0   0

Undervisning af sindslidende


Undervisning er ikke behandling men aktiviteter, der styrker deltagernes faglige viden og selvtillid ved at bevæge sig væk fra patientrollen. Undervisningstilbuddene retter sig mod forskellige grupper samt mod forskellige faser i de sindslidendes personlige og psykiske udvikling. Se Undervisningst [..]
Kilde: regioner.dk

8.

0   0

Udslusningsbolig


Udslusning- og overgangsbolig er en døgninstitution. Der tilbydes praktisk og social træning med henblik på en mere selvstændig bolig som f.eks. bofællesskab.
Kilde: regioner.dk

9.

0   0

Udskrivningsaftale


En udskrivningsaftale skal benyttes, når den ansvarlige overlæge vurderer, at en patient ved udskrivning ikke vil opsøge de efterfølgende nødvendige tilbud. Den ansvarlige overlæge sørger for, at der udarbejdes en udskrivningsaftale mellem personen, den psykiatrisk afdeling og de andre myndig [..]
Kilde: regioner.dk

10.

0   0

Udskrivning


Afslutning af behandling af patient på psykiatrisk sygehusafdeling. Udskrivningen sker ofte i tæt samarbejde med det sociale system. I mange tilfælde fortsætter behandlingen i f.eks. distriktspsykiatrien eller et ambulatorium.
Kilde: regioner.dk


Log venligst ind for at se alle 172 definitioner