regioner.dk

Website:http://www.regioner.dk
opstemme modtaget13
nedstemme modtaget4
Karma:8 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (172)

1.

7   2

Stigmatisering


Stigmatisering er en negativ identifikation eller omtale af uønskede personer i det sociale liv. Omtalelsen omfatter typisk noget som skamfuldt eller mindreværdigt. I psykiatrien optræder stigmatis [..]
Kilde: regioner.dk

2.

2   0

Psykoedukation


Undervisning af personer med sindslidelse og/eller deres pårørende med det formål at formidle viden om de pågældendes psykiske lidelse, om behandlingen (herunder virkning og bivirkninger) og om a [..]
Kilde: regioner.dk

3.

1   0

Transkulturel psykiatri


Lægeligt speciale der omhandler de kulturelle aspekters indflydelse på de psykiatriske lidelsers fremtræden, behandling og forløb.
Kilde: regioner.dk

4.

1   0

Oligofreni


Person, der er psykisk udviklingshæmmet. Tidligere kaldet åndssvaghed.
Kilde: regioner.dk

5.

1   0

Herberg


Et midlertidigt botilbud til hjemløse, socialt udstødte mv., der etableres efter serviceloven. Se også forsorgshjem.
Kilde: regioner.dk

6.

1   1

Etik


Udøvelsen af psykiatri er forbundet med nogle etiske dilemmaer. Eksempelvis tvang kontra frihed, samfund kontra individ og sygdom kontra normalitet.
Kilde: regioner.dk

7.

0   0

Undervisningstilbud


Der findes en række forskellige undervisningstilbud til personer med sindslidelse, der som regel er etableret i lokalområderne. Ofte består tilbuddene af kombinationstilbud, der kombinerer beskæft [..]
Kilde: regioner.dk

8.

0   0

Undervisning af sindslidende


Undervisning er ikke behandling men aktiviteter, der styrker deltagernes faglige viden og selvtillid ved at bevæge sig væk fra patientrollen. Undervisningstilbuddene retter sig mod forskellige grupp [..]
Kilde: regioner.dk

9.

0   0

Udslusningsbolig


Udslusning- og overgangsbolig er en døgninstitution. Der tilbydes praktisk og social træning med henblik på en mere selvstændig bolig som f.eks. bofællesskab.
Kilde: regioner.dk

10.

0   0

Udskrivningsaftale


En udskrivningsaftale skal benyttes, når den ansvarlige overlæge vurderer, at en patient ved udskrivning ikke vil opsøge de efterfølgende nødvendige tilbud. Den ansvarlige overlæge sørger for, [..]
Kilde: regioner.dk


Log venligst ind for at se alle 172 definitioner