realkreditraadet.dk

Website:http://www.realkreditraadet.dk
opstemme modtaget12
nedstemme modtaget8
Karma:3 (stem op-stem ned)



0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badges



Definitioner (239)

1.

2   2

Kurtage


Gebyr, der betales ved omsætning af obligationer og aktier til det realkreditinstitut, pengeinstitut eller den vekseler, der forestår handlen. Beregnes som en promillesats af obligationernes kursværdi.
Kilde: realkreditraadet.dk

2.

2   0

Allonge


Tillægsdokument til et pantebrev. Allongen bliver lavet, hvis vilkårene i pantebrevet ændres. Det sker typisk, hvis pantebrevet skal forholde sig til et nyt lån. Derfor skal allongen i de fleste tilfælde tinglyses.
Kilde: realkreditraadet.dk

3.

1   0

Rentestruktur


Forholdet mellem renteniveauet på papirer med forskellige løbetider.
Kilde: realkreditraadet.dk

4.

1   1

Pro anno


Pr. år, årlig. Forkortes ofte p.a.
Kilde: realkreditraadet.dk

5.

1   2

Kurspoint


Stigning eller fald i kursen angives i kurspoint. Forskellen mellem kurs 90 og 91 er således et kurspoint.
Kilde: realkreditraadet.dk

6.

1   0

Henstand


Udsættelse f.eks. med betaling af terminsydelse.
Kilde: realkreditraadet.dk

7.

1   1

Gebyr


Betaling for en service, f.eks. vurdering og lånesagsbehandling i forbindelse med optagelse af realkreditlån.
Kilde: realkreditraadet.dk

8.

1   0

Ekspropriation


Tvangsmæssig afståelse af ejendom i almenhedens interesse og mod erstatning.
Kilde: realkreditraadet.dk

9.

1   0

Disponibel indkomst


Den indkomst, man har tilbage, efter at de direkte skatter er betalt.
Kilde: realkreditraadet.dk

10.

1   0

Byggemodning


At et areal er byggemodnet vil sige, at der er anlagt veje, kloakeret, fremført vand, el etc.
Kilde: realkreditraadet.dk


Log venligst ind for at se alle 239 definitioner