penge2.dk

Website:http://www.penge2.dk
opstemme modtaget12
nedstemme modtaget3
Karma:10 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (229)

1.

2   0

Likviditetsgrad


Likviditetsgraden udtrykker virksomhedens evne til at opfylde sine kortsigtede økonomiske forpligtelser. Likviditetsgraden opgøres som tilgodehavender plus likvide beholdninger i procent af den kort [..]
Kilde: penge2.dk

2.

2   0

Bavarois


Bavarois er betegnelsen for en fransk dessert af fromagetypen. Bavarois består traditionelt af fløde, sukker, æggeblomme, vanilje og kan være tilsat en frugtpure og derpå smagt til med citrusfrug [..]
Kilde: penge2.dk

3.

1   0

Portefølje


Portefølje er en betegnelse for en beholdning af værdipapirer. Hvis man investerer i mere end et værdipapir, taler man om en portefølje af værdipapirer.
Kilde: penge2.dk

4.

1   0

Omsætningsaktiver


Omsætningsaktiver er virksomhedens varebeholdninger, tilgodehavender og likvide beholdninger. Omsætningsaktiverne indgår i virksomhedens balance på aktiv-siden.
Kilde: penge2.dk

5.

1   0

London Stock Exchange


London Stock Exchange er børsen i London.
Kilde: penge2.dk

6.

1   2

Kurtage


Kurtage er omkostningen ved at købe og sælge værdipapirer.
Kilde: penge2.dk

7.

1   0

Konveksitet


Konveksiteten er et nøgletal for risikoen ved investering i obligationer. Konveksitet udtrykker varighedens følsomhed over for renteændringer. Ved en positiv konveksitet vil varigheden falde ved en [..]
Kilde: penge2.dk

8.

1   0

Kapitalgrundlag


Kapitalgrundlaget er det økonomiske grundlag, som en virksomhed skal drive sin forretning på baggrund af.
Kilde: penge2.dk

9.

1   0

Arbitrage


Arbitrage betyder, at noget købes, når det er billigt og sælges, når det er dyrt. Arbitrage udnytter uligevægte på et marked eller markeder imellem. Arbitrage er dermed muligheden for at opnå e [..]
Kilde: penge2.dk

10.

1   0

Afkast


Afkastet betegner det økonomiske resultat af en investering i en aktie eller en obligation. Afkastet på en aktie består en kursgevinst og et udbytte. Afkastet på en obligation består en fast pål [..]
Kilde: penge2.dk


Log venligst ind for at se alle 229 definitioner