nationalbanken.dk

Website:http://www.nationalbanken.dk
opstemme modtaget9
nedstemme modtaget2
Karma:6 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (71)

1.

4   1

Valørdato


Afviklingsdato, dvs. den dato, hvor en værdipapirhandel afsluttes med levering af værdipapirer mod betaling.
Kilde: nationalbanken.dk

2.

3   0

Rentestruktur


Sammenhængen mellem rente og løbetid på værdipapirer. En stigende rentestruktur - dvs. hvor renter for værdipapirer med kort løbetid er lavere end renten på papirer med længere løbetid - betegnes som normal. Er rentestrukturen faldende, betegnes den som invers.
Kilde: nationalbanken.dk

3.

1   0

Terminskurs


Angiver prisen for at få en valuta leveret på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Udtrykkes som fradrag i eller tillæg til spotkursen (dagskursen), fx kronekursen på USD.
Kilde: nationalbanken.dk

4.

1   0

Nulkuponobligation


Obligation, hvor der ikke løbende betales rente, og hvor afdragsbetalingen er placeret ved lånets udløb. Låneomkostningerne ved et nulkuponobligationslån fremkommer alene som et emissionskurstab
Kilde: nationalbanken.dk

5.

0   0

Vedhængende rente


Vedhængende rente er den rente, der er påløbet et værdi papir siden sidste terminsdato. På det danske obligationsmarked handles der inkl.kupon. Køberen af værdipapiret betaler forholdsmæssig kupon til sælgeren for perioden fra sidste termin til købstidspunktet. Til gengæld får køberen h [..]
Kilde: nationalbanken.dk

6.

0   0

Varighed


Varighed angiver den gennemsnitlige rentebindingstid på en portefølje af finansielle aktiver eller passiver. Da statsgælden opgøres til nominel værdi, er lang varighed udtryk for lav risiko på gælden, da der i gennemsnit er mindre dele af renteomkostningerne på statsgælden, der tilpasses æ [..]
Kilde: nationalbanken.dk

7.

0   0

Variabel rente


En rente, der aftales at skulle variere som eller i takt med en anden rentesats, der noteres på markedet med bestemte kortere mellemrum end lånets løbetid, typisk hver 3. eller hver 6. måned.
Kilde: nationalbanken.dk

8.

0   1

Valutareserve


Ved valutareserven forstås Nationalbankens beholdning af nettoaktiver over for udlandet.
Kilde: nationalbanken.dk

9.

0   0

Uamortisabelt stående lån


Uendeligt løbende, stående lån
Kilde: nationalbanken.dk

10.

0   0

Terminskontrakt


Aftale om levering og betaling af varer, værdipapirer eller valuta på en fremtidig dato til en på aftaletidspunktet fastsat pris.
Kilde: nationalbanken.dk


Log venligst ind for at se alle 71 definitioner