nationalbanken.dk

Website:http://www.nationalbanken.dk
opstemme modtaget9
nedstemme modtaget2
Karma:6 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (71)

1.

4   1

Valørdato


Afviklingsdato, dvs. den dato, hvor en værdipapirhandel afsluttes med levering af værdipapirer mod betaling.
Kilde: nationalbanken.dk

2.

3   0

Rentestruktur


Sammenhængen mellem rente og løbetid på værdipapirer. En stigende rentestruktur - dvs. hvor renter for værdipapirer med kort løbetid er lavere end renten på papirer med længere løbetid - bete [..]
Kilde: nationalbanken.dk

3.

1   0

Terminskurs


Angiver prisen for at få en valuta leveret på et aftalt fremtidigt tidspunkt. Udtrykkes som fradrag i eller tillæg til spotkursen (dagskursen), fx kronekursen på USD.
Kilde: nationalbanken.dk

4.

1   0

Nulkuponobligation


Obligation, hvor der ikke løbende betales rente, og hvor afdragsbetalingen er placeret ved lånets udløb. Låneomkostningerne ved et nulkuponobligationslån fremkommer alene som et emissionskurstab
Kilde: nationalbanken.dk

5.

0   0

Vedhængende rente


Vedhængende rente er den rente, der er påløbet et værdi papir siden sidste terminsdato. På det danske obligationsmarked handles der inkl.kupon. Køberen af værdipapiret betaler forholdsmæssig k [..]
Kilde: nationalbanken.dk

6.

0   0

Varighed


Varighed angiver den gennemsnitlige rentebindingstid på en portefølje af finansielle aktiver eller passiver. Da statsgælden opgøres til nominel værdi, er lang varighed udtryk for lav risiko på g [..]
Kilde: nationalbanken.dk

7.

0   0

Variabel rente


En rente, der aftales at skulle variere som eller i takt med en anden rentesats, der noteres på markedet med bestemte kortere mellemrum end lånets løbetid, typisk hver 3. eller hver 6. måned.
Kilde: nationalbanken.dk

8.

0   1

Valutareserve


Ved valutareserven forstås Nationalbankens beholdning af nettoaktiver over for udlandet.
Kilde: nationalbanken.dk

9.

0   0

Uamortisabelt stående lån


Uendeligt løbende, stående lån
Kilde: nationalbanken.dk

10.

0   0

Terminskontrakt


Aftale om levering og betaling af varer, værdipapirer eller valuta på en fremtidig dato til en på aftaletidspunktet fastsat pris.
Kilde: nationalbanken.dk


Log venligst ind for at se alle 71 definitioner