leksikon.religion.dk

Website:http://leksikon.religion.dk
opstemme modtaget41
nedstemme modtaget16
Karma:24 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (1421)

1.

2   0

Religionsfrihed


Betegnelse for det enkelte menneskes ret til at bekende sig til og praktisere en religion eller trosretning efter eget valg, herunder retten til at konvertere fra én religion til en anden, samt retten til ikke at bekende sig til nogen religion. Religions- og trosfrihed indgår i FNs menneskerettigh [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

2.

2   0

Panteisme


Græsk pan, "alt", og theos, "gud". Filosofisk og religiøs opfattelse der hævder, at det guddommelige gennemstrømmer verdensaltet, Gud og verden er ét. Panteismen har oftest været betragtet som klart forskellig fra jødisk og kristen tankegang, der understreger forskellen mellem Gud og verden&n [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

3.

2   0

Legende


En fortælling om underfulde begivenheder. Legendens hovedpersoner er mennesker, der lever under væsentlig samme vilkår som fortællingens samtidige publikum. Handlingen foregår på tider og steder, der ligger inden for den historiske erindring og den normale menneskelige erfaringshorisont, men d [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

4.

2   1

Hellig


Gammeldansk "forbeholdt", også om det der er viet en gud. En lignende betydning af noget udgrænset, noget der er beskyttet af forbud, er knyttet til det latinske ord sacer, og fra det stammer de romanske sprogs ord for hellig. Status som en art fagudtryk fik ordet hos den franske sociolog Emile Du [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

5.

2   2

Etik


Græsk ethos, "sædvane". Betegnelse for den filosofiske eller teologiske disciplin, der beskæftiger sig med moral. Ofte bruges ordene etik og moral synonymt. Undertiden bruges etik dog som betegnelse for den teoretiske overvejelse over den mere praksisprægede moral BT
Kilde: leksikon.religion.dk

6.

2   0

Arketype


Betegner en række former eller strukturer i menneskers ubevidsthed, som gør, at fx religiøse myter og symboler trods deres store forskellighed har stor lighed. Betegnelsen blev skabt af psykiateren Carl Gustav Jung (1875-1961) som betegnelse for en række fælles strukturer i menneskets "kollekti [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

7.

2   0

Antisemitisme


Had mod jøder, racisme specielt rettet mod jøder. Betegner kombinationen af kulturelle og religiøse fordomme over for jøder og de såkaldt videnskabelige raceteorier, der fremkom i midten og slutningen af 1800-tallet, og som påstår, at den jødiske "race" er underlegen i forhold til de europæ [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

8.

1   0

Vækkelse


I kristendommen en billedlig betegnelse for den forandring, der sker med et menneske, når det ved en personlig oplevelse bliver bevidst om sin syndighed og Guds dømmende og tilgivende holdning til synden og synderen. I forlængelse heraf tillige betegnelse for det folkelige røre, der udspringer a [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

9.

1   0

Vulgata


Latin "den kendte", "udbredte". Navnet på den latinske kirkebibel, som i århundreder har været den vigtigste bibeludgave i Den Romersk-katolske Kirke. Vulgata går tilbage til en oversættelse skabt af kirkefaderen Hieronimus i årene 385-405. Vulgata fik dog først sin officielle anerkendelse so [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

10.

1   0

Umma


Arabisk "folk", "nation", "samfund". Benyttes inden for islam om det muslimske folk og samfund, som blev til efter Muhammads udvandring (hijra) fra Mekka til Medina i 622. Umma kan også oversættes med menighed, således at det angiver det religiøse tilhørsforhold til den islamiske menighed, alle [..]
Kilde: leksikon.religion.dk


Log venligst ind for at se alle 1421 definitioner