leksikon.religion.dk

Website:http://leksikon.religion.dk
opstemme modtaget38
nedstemme modtaget16
Karma:21 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (1421)

1.

2   0

Religionsfrihed


Betegnelse for det enkelte menneskes ret til at bekende sig til og praktisere en religion eller trosretning efter eget valg, herunder retten til at konvertere fra én religion til en anden, samt retten til ikke at bekende sig til nogen religion. Religions- og trosfrihed indgår i FNs menneskerettighedserklæring fra 1948 (artikel 18). Et af de vigt [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

2.

2   0

Panteisme


Græsk pan, "alt", og theos, "gud". Filosofisk og religiøs opfattelse der hævder, at det guddommelige gennemstrømmer verdensaltet, Gud og verden er ét. Panteismen har oftest været betragtet som klart forskellig fra jødisk og kristen tankegang, der understreger forskellen mellem Gud og verden BT
Kilde: leksikon.religion.dk

3.

2   0

Legende


En fortælling om underfulde begivenheder. Legendens hovedpersoner er mennesker, der lever under væsentlig samme vilkår som fortællingens samtidige publikum. Handlingen foregår på tider og steder, der ligger inden for den historiske erindring og den normale menneskelige erfaringshorisont, men den indeholder ekstraordinære elementer: Undere, g [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

4.

2   1

Hellig


Gammeldansk "forbeholdt", også om det der er viet en gud. En lignende betydning af noget udgrænset, noget der er beskyttet af forbud, er knyttet til det latinske ord sacer, og fra det stammer de romanske sprogs ord for hellig. Status som en art fagudtryk fik ordet hos den franske sociolog Emile Durkheim (1858-1917) og hans elever. De tillagde ikk [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

5.

2   2

Etik


Græsk ethos, "sædvane". Betegnelse for den filosofiske eller teologiske disciplin, der beskæftiger sig med moral. Ofte bruges ordene etik og moral synonymt. Undertiden bruges etik dog som betegnelse for den teoretiske overvejelse over den mere praksisprægede moral BT
Kilde: leksikon.religion.dk

6.

2   0

Arketype


Betegner en række former eller strukturer i menneskers ubevidsthed, som gør, at fx religiøse myter og symboler trods deres store forskellighed har stor lighed. Betegnelsen blev skabt af psykiateren Carl Gustav Jung (1875-1961) som betegnelse for en række fælles strukturer i menneskets "kollektivt ubevidste" (den del af menneskets mentale ubevi [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

7.

2   0

Antisemitisme


Had mod jøder, racisme specielt rettet mod jøder. Betegner kombinationen af kulturelle og religiøse fordomme over for jøder og de såkaldt videnskabelige raceteorier, der fremkom i midten og slutningen af 1800-tallet, og som påstår, at den jødiske "race" er underlegen i forhold til de europæiske folk. Betegnelsen semitisk blev til i slutnin [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

8.

1   0

Vækkelse


I kristendommen en billedlig betegnelse for den forandring, der sker med et menneske, når det ved en personlig oplevelse bliver bevidst om sin syndighed og Guds dømmende og tilgivende holdning til synden og synderen. I forlængelse heraf tillige betegnelse for det folkelige røre, der udspringer af en kristen forkyndelse, som sigter imod at skabe [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

9.

1   0

Vulgata


Latin "den kendte", "udbredte". Navnet på den latinske kirkebibel, som i århundreder har været den vigtigste bibeludgave i Den Romersk-katolske Kirke. Vulgata går tilbage til en oversættelse skabt af kirkefaderen Hieronimus i årene 385-405. Vulgata fik dog først sin officielle anerkendelse som Den Romersk-katolske Kirkes bibel på Tridentine [..]
Kilde: leksikon.religion.dk

10.

1   0

Shaktisme


Den retning inden for hinduisme der dyrker den kvindelige dynamiske kraft, shakti, som bekæmper af det onde. Shaktikulten er oftest forbundet med gudinderne Durga og Kali, men også med Uma eller Amman, hvor det er det moderlige kreative aspekt, der dyrkes. Hellige mænd eller sadhuer, der dyrker gudinden, kan kendes ved, at de bærer røde klædn [..]
Kilde: leksikon.religion.dk


Log venligst ind for at se alle 1421 definitioner