kristeligt-dagblad.dk

Website:http://www.kristeligt-dagblad.dk
opstemme modtaget22
nedstemme modtaget11
Karma:12 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (429)

1.

3   0

Hellig


Betyder egentlig at noget er urørligt eller afsondret. Steder, personer, tidspunkter og genstande kan være hellige. Templet eller kirken er hellig, præsten er hellig, der kan være hellige dage som for eksempel den jødiske sabbat. I kirken har man også helligdage. Præstens dragt eller de genst [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

2.

2   0

Mirakel


Undere og mirakler udgør ifølge Det Nye Testamente en væsentlig del af Jesu virke. Blandt de mirakler Jesus udfører kan nævnes helbredelser og dæmonuddrivelser, ligesom der også er beretningerne om bespisningsunderne og stillelsen af stormen på søen. /Nana Hauge/
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

3.

2   0

Almisse


I Moseloven er almissen påbudt (Femte Mosebog 15,11) som en social handling. Jesus forudsætter i Bjergpædikenen, at man naturligvis og uden bagtanker skal give almisse (Matthæusevangeliet 6,2-4). /Henning Nørhøj/
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

4.

1   0

Vandreprædikant


er først og fremmest en betegnese for de omkringvandrende forkyndere, der i kristendommens allerførste tid videreførte Jesu forkyndelse og livsstil. Jesu disciple har f.eks. været vandreprædikanter, ligesom Paulus også vandrede omkring til en række byer i det østlige Middelhavsområde og udb [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

5.

1   0

Teologi


betyder "lære om gud" og er betegnelsen på den videnskab, der arbejder med den historiske baggrund for kristendommen, dvs. de bibelske tekster og kristendommens historie. Som videnskab betjener den teologiske forskning sig af historie- og religionsvidenskabelige metoder. Teologien arbejder endvid [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

6.

1   0

Religionsfrihed


Religionsfrihed er en arv fra oplysningstidens tænkning, hvor der blev argumenteret mod tvang i religiøse overbevisninger. Religionsfrihed i klassisk forstand betyder at staten giver den enkelte frihed til at vælge en anden religion end den statslige og i nyere forståelser også frihed til at un [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

7.

1   1

Ordination


Udnævnelse til en formel funktion i et religiøst fællesskab. I det gamle Israel var den guddommelige udvælgelse afgørende for udnævnelsen. I den tidlige kristne kirkes tid fortælles der i Apostlenes Gerninger kapitel 6 om hvordan den første kristne ordination af menighedsforstandere finder s [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

8.

1   0

Håb


Ifølge Det Nye Testamente hører håbet til troens indhold. Tro er tro på Jesus som Guds søn og håb om hans genkomst og oprettelse af Guds rige. Dvs. det kristne liv er et liv i fremadrettethed mod det frelsens endelige indhold, Gudsriget. I kirken er håbet en drivkraft til mission og medmennes [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

9.

1   0

Franciskanerordenen


På dansk også kaldet gråbrødre. Munkeorden stiftet af Frans af Assisi (1181/82-1226), som blev anerkendt af paven i 1221 og 1223. Frans af Assisi var en rigmandssøn, som i 1206 besluttede at bryde med sin rige far og give al sin ejendom fra sig for at leve i Kristi efterfølgelse. Han blev helg [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

10.

1   1

Etik


er læren om forudsætningerne og betingelsen for den moralske handling. Etiske overvejelser findes først og fremmest i filosofien, hvor tænkere gennem tiderne har prøvet at finde frem til, hvad der er det gode og hvor det gode kommer fra - om det gode er i mennesket selv eller det er en fordr [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk


Log venligst ind for at se alle 429 definitioner