kristeligt-dagblad.dk

Website:http://www.kristeligt-dagblad.dk
opstemme modtaget23
nedstemme modtaget13
Karma:11 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (429)

1.

3   0

Hellig


Betyder egentlig at noget er urørligt eller afsondret. Steder, personer, tidspunkter og genstande kan være hellige. Templet eller kirken er hellig, præsten er hellig, der kan være hellige dage som [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

2.

2   0

Mirakel


Undere og mirakler udgør ifølge Det Nye Testamente en væsentlig del af Jesu virke. Blandt de mirakler Jesus udfører kan nævnes helbredelser og dæmonuddrivelser, ligesom der også er beretningern [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

3.

2   0

Almisse


I Moseloven er almissen påbudt (Femte Mosebog 15,11) som en social handling. Jesus forudsætter i Bjergpædikenen, at man naturligvis og uden bagtanker skal give almisse (Matthæusevangeliet 6,2-4). [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

4.

1   0

Vandreprædikant


er først og fremmest en betegnese for de omkringvandrende forkyndere, der i kristendommens allerførste tid videreførte Jesu forkyndelse og livsstil. Jesu disciple har f.eks. været vandreprædikant [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

5.

1   0

Teologi


betyder "lære om gud" og er betegnelsen på den videnskab, der arbejder med den historiske baggrund for kristendommen, dvs. de bibelske tekster og kristendommens historie. Som videnskab betjener den [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

6.

1   0

Religionsfrihed


Religionsfrihed er en arv fra oplysningstidens tænkning, hvor der blev argumenteret mod tvang i religiøse overbevisninger. Religionsfrihed i klassisk forstand betyder at staten giver den enkelte fri [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

7.

1   1

Ordination


Udnævnelse til en formel funktion i et religiøst fællesskab. I det gamle Israel var den guddommelige udvælgelse afgørende for udnævnelsen. I den tidlige kristne kirkes tid fortælles der i Apost [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

8.

1   0

Håb


Ifølge Det Nye Testamente hører håbet til troens indhold. Tro er tro på Jesus som Guds søn og håb om hans genkomst og oprettelse af Guds rige. Dvs. det kristne liv er et liv i fremadrettethed mo [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

9.

1   0

Gudbilledlighed


Ifølge Første Mosebog kapitel 26-27 blev mennesket skabt i Guds billede. Det betyder, at mennesket forstås som et væsen, der kan handle, har vilje og som er forvalter på Guds vegne over det ska [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk

10.

1   0

Franciskanerordenen


På dansk også kaldet gråbrødre. Munkeorden stiftet af Frans af Assisi (1181/82-1226), som blev anerkendt af paven i 1221 og 1223. Frans af Assisi var en rigmandssøn, som i 1206 besluttede at bryd [..]
Kilde: kristeligt-dagblad.dk


Log venligst ind for at se alle 429 definitioner