kommuneplan.horsholm.dk

Website:http://kommuneplan.horsholm.dk
opstemme modtaget6
nedstemme modtaget0
Karma:5 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (86)

1.

2   0

Retningslinjer


Retningslinjer er bindende for, hvordan kommunerne planlægger og administrerer anvendelsen af arealer. Scoping
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

2.

2   0

Etageareal


Det samlede areal af en bygnings etager. En tagetage, der kan udnyttes, og en kælder, hvor loftet ligger mere end 1,25 m over terræn, indgår i beregningen af etageareal. Regler for beregning er fas [..]
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

3.

1   0

Transportkorridor


Arealreservation, fx et bånd på 1 km’s bredde, som sikrer mulighed for placering af fremtidige forsynings- og trafikanlæg (veje, baner, gasledninger, højspændingsledninger mv.) Blev i Danmark f [..]
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

4.

1   0

Bebyggelsesgrad


Forholdet mellem det bebyggede areal og grundens areal. Anvendes i ældre byplanvedtægter som bebyggelsesregulerende bestemmelse. Er afløst af bebyggelsesprocent.
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

5.

0   0

Åbne land


Arealerne uden for byområder og sommerhusområder. Det åbne land skal friholdes for anlæg og byggeri ud over hvad der anses for samfundsmæssigt nødvendigt. Hovedparten af det åbne land er omfatt [..]
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

6.

0   0

Å-beskyttelseslinje


Beskyttelseslinje i en afstand af 150 m fra vandløb, der er registreret med en beskyttelseslinje efter den tidligere naturfredningslov. Inden for beskyttelseslinjen må der som hovedregel ikke placer [..]
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

7.

0   0

Åben-lav bebyggelse


Fritliggende boligbebyggelse (parcelhuse).
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

8.

0   0

Vandplan


Der udarbejdes vandplaner for de 4 vanddistrikter, som Danmark er inddelt i. Vandplanerne udarbejdes i Miljøministeriets miljøcentre og skal sikre en god økologisk tilstand for grundvand, vandløb, [..]
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

9.

0   0

Udstykning


Deling af samlet fast ejendom, hvorved afgrænsede dele af et matrikelnummer fraskilles med egne matrikelnumre.
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk

10.

0   0

Udnyttelig tagetage


Udnyttet tagetage er i almindelighed en loftsetage under et saddeltag. Udnyttelig betyder, at tagetagen kan udnyttes.
Kilde: kommuneplan.horsholm.dk


Log venligst ind for at se alle 86 definitioner