kloakviden.dk

Website:http://www.kloakviden.dk
opstemme modtaget10
nedstemme modtaget1
Karma:8 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (271)

1.

3   0

Eutrofiering


Stærkt øget vækst af alger og planter som følge af tilførsel af næringssalte. En eutrofieret sø er bl.a. kendetegnet ved en høj organisk stofproduktion, et højt indhold af næringssalte og en [..]
Kilde: kloakviden.dk

2.

1   0

Rotter


Der findes to slags rotter, den sorte rotte og den brune rotte, hvor den brune er den mest almindelige. En voksen rotte er ca. 45 cm lang og vejer ca. 250-300 gram. Under gunstige forhold kan 1 rotte [..]
Kilde: kloakviden.dk

3.

1   0

Personækvivalent


Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i  denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det  biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år  eller 1,0 kg total fosfo [..]
Kilde: kloakviden.dk

4.

1   1

Parameter


Variabel målestørrelse. Kan såvel bruges om størrelse, man selv kan styre, f. eks. opløst ilt i en beluftningstank, som om størrelser, men ikke har indflydelse på, f.eks. bundfældeligt stof i [..]
Kilde: kloakviden.dk

5.

1   0

Næringssalte


Uorganiske stoffer (plantenæringsstoffer eller gødningsstoffer), som er nødvendige for planters vækst, f.eks. fosfor og kvælstofforbindelser.
Kilde: kloakviden.dk

6.

1   0

Nedsivning


Afledning af spildevand til undergrunden (jorden), hvor spildevandet langsomt gennemsiver de forskellige jordlag. Enten når det grundvandet eller også trænger det ud til vandløb, søer eller havet [..]
Kilde: kloakviden.dk

7.

1   0

Iltsvind


I recipienten vil den rest af organisk stof, som er i det udledte spildevand, lægge beslag på noget af recipienten s (naturlige) iltindhold. Hvis dette forbrug sker hurtigere end geniltningen fra lu [..]
Kilde: kloakviden.dk

8.

1   0

Drænvand


Grundvand og nedsivet overfladevand, der er ledet ind i et bortledningselement, f.eks. et drænrør.
Kilde: kloakviden.dk

9.

0   0

Weill's syge


En sygdom, der ligner influenza, men den kan få et farligt forløb, hvis ikke den behandles i tide. Sygdommen, også kaldet leptospirose ichtohæmorhagica, begynder pludseligt med kulderystelser, hø [..]
Kilde: kloakviden.dk

10.

0   0

Vægdræn


W
Kilde: kloakviden.dk


Log venligst ind for at se alle 271 definitioner