kloakviden.dk

Website:http://www.kloakviden.dk
opstemme modtaget8
nedstemme modtaget1
Karma:6 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (271)

1.

2   0

Eutrofiering


Stærkt øget vækst af alger og planter som følge af tilførsel af næringssalte. En eutrofieret sø er bl.a. kendetegnet ved en høj organisk stofproduktion, et højt indhold af næringssalte og en fauna, som er domineret af en eller få planktonarter. Eutrofieringstilstanden er et stadium i enhv [..]
Kilde: kloakviden.dk

2.

1   0

Rotter


Der findes to slags rotter, den sorte rotte og den brune rotte, hvor den brune er den mest almindelige. En voksen rotte er ca. 45 cm lang og vejer ca. 250-300 gram. Under gunstige forhold kan 1 rotte blive til ca. 800 rotter på et år. Rotter er et stort skadedyr og kan være smittebærer af flere [..]
Kilde: kloakviden.dk

3.

1   0

Personækvivalent


Ved 1 personækvivalent (PE) forstås i  denne bekendtgørelse 21,9 kg organisk stof/år målt som det  biokemiske iltforbrug (BI5), 4,4 kg total kvælstof/år  eller 1,0 kg total fosfor/år.
Kilde: kloakviden.dk

4.

1   1

Parameter


Variabel målestørrelse. Kan såvel bruges om størrelse, man selv kan styre, f. eks. opløst ilt i en beluftningstank, som om størrelser, men ikke har indflydelse på, f.eks. bundfældeligt stof i det rå spildevand.
Kilde: kloakviden.dk

5.

1   0

Nedsivning


Afledning af spildevand til undergrunden (jorden), hvor spildevandet langsomt gennemsiver de forskellige jordlag. Enten når det grundvandet eller også trænger det ud til vandløb, søer eller havet. Af hensyn til beskyttelse af grundvandet, skal man søge tilladelse til nedsivning af husspildevan [..]
Kilde: kloakviden.dk

6.

1   0

Iltsvind


I recipienten vil den rest af organisk stof, som er i det udledte spildevand, lægge beslag på noget af recipienten s (naturlige) iltindhold. Hvis dette forbrug sker hurtigere end geniltningen fra luften, opstår der iltsvind.
Kilde: kloakviden.dk

7.

1   0

Drænvand


Grundvand og nedsivet overfladevand, der er ledet ind i et bortledningselement, f.eks. et drænrør.
Kilde: kloakviden.dk

8.

0   0

Weill's syge


En sygdom, der ligner influenza, men den kan få et farligt forløb, hvis ikke den behandles i tide. Sygdommen, også kaldet leptospirose ichtohæmorhagica, begynder pludseligt med kulderystelser, høj feber, kvalme, evt. opkastninger og i det hele taget en medtaget almen tilstand. Efter nogle dages [..]
Kilde: kloakviden.dk

9.

0   0

Vægdræn


W
Kilde: kloakviden.dk

10.

0   0

Ventilationsledning


Virus
Kilde: kloakviden.dk


Log venligst ind for at se alle 271 definitioner