intrum.com

Website:http://www.intrum.com
opstemme modtaget8
nedstemme modtaget0
Karma:7 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (18)

1.

7   0

Forfaldsdato


Den sidste (aftalte) dato for betaling af et skyldigt beløb.
Kilde: intrum.com

2.

1   0

Udlæg


Når kreditor med hjælp fra fogedretten stifter en ret over (tager pant i) en eller flere af debitors ejendele. Hermed kan kreditor senere vælge at ’tvangsfuldbyrde’ (sælge) ejendelen(e) og på [..]
Kilde: intrum.com

3.

0   0

Soliditetsoplysning


Økonomiske oplysninger vedrørende en person eller en virksomhed, som leveres af et autoriseret kreditoplysningsbureau.
Kilde: intrum.com

4.

0   0

Solidarisk hæftelse


En håndpantserklæring for alle personer, der i fællesskab hæfter for en gæld og efter påkrav fra fogeden skal betale det fulde skyldige beløb.
Kilde: intrum.com

5.

0   0

Morarente


Disse ekstra renter påløber, når et skyldigt beløb ikke er blevet betalt i henhold til de kontraktlige betalingsbetingelser. Morarente kan være bestemt i en kontrakt eller pålægges i henhold ti [..]
Kilde: intrum.com

6.

0   0

Kreditor


En person eller en virksomhed, der har penge til gode hos en anden person eller virksomhed (debitor).
Kilde: intrum.com

7.

0   0

Krav eller fordring


Den eller de ubetalte regning(er), som en kreditor har mod debitor.
Kilde: intrum.com

8.

0   0

Konkurs


En retslig procedure, der bevirker, at et selskab afvikles eller likvideres, og at alle aktiver sælges for at betale kreditorerne.
Kilde: intrum.com

9.

0   0

Inkassoomkostninger


Påløbne omkostninger i forbindelse med inkassoaktiviteter, fx et påkravsbrev.
Kilde: intrum.com

10.

0   0

Inkassoagent


Enhver der påtager sig inkassoaktiviteter på vegne af en anden person eller virksomhed, og som er Autoriseret af Rigspolitichefen.
Kilde: intrum.com


Log venligst ind for at se alle 18 definitioner