ibog.psykologiensveje.systime.dk

Website:http://ibog.psykologiensveje.systime.dk
opstemme modtaget62
nedstemme modtaget24
Karma:37 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (482)

1.

6   2

Mediering


Udligning, formidlende processer. Inden for massekommunikationsforskningen betegner begrebet en kommunikation gennem et medie, hvor både budskabet og relationen mellem afsender og modtager kan blive påvirket af mediet.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

2.

4   3

Hospitalisme


Et begreb, der blev introduceret af den østrigske psykoanalytiker René Spitz (1887-1974) til at beskrive effekterne hos børn af at vokse op i stimuli-fattige institutionsmiljøer uden mulighed for kontakt med faste og stabile omsorgspersoner. Ifølge Spitz var resultatet svær psykisk retardering [..]
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

3.

3   0

Homeostase


Biologisk ligevægtstilstand i organismen. Dvs. passende mængder  af næringsstofffer i rigtig balance, passende væskemængde, passende indre temperatur osv. Der opstår dog stadig forstyrrelser af ligevægten. Disse ændringer kan man betegne som behov.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

4.

2   0

Ætiologi


Læren om sygdommes årsager.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

5.

2   2

Stigmatisering


Af stigma; mærke, specielt Kristi sårmærker. Stigmatisering; stempling af mennesker som afvigende, unormale, mindreværdige, underlige etc. Brændemærke.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

6.

2   0

Reversibel


Som kan foregå i omvendt orden; om proces der fuldstændig kan vendes om, dvs. bringes tilbage til sin begyndelsestilstand. Modsat irreversibel.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

7.

2   0

Retrospektiv


Tilbageskuende. En undersøgelse, der undersøger forhold tilbage i tiden.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

8.

2   0

Omnipotens


Storhedsforestillinger, almagt.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

9.

2   0

Mentalisering


Evnen til at være opmærksom på egne og andres mentale/indre tilstande, herunder evnen til at se sig selv udefra og andre indefra. Begrebet har ligheder med begrebet empati, men mentalisering omfatter også evnen til at være opmærksom på sine egne indre tilstande.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk

10.

2   0

Internalisering


Indlemmelse; at gøre noget ydre til noget indre.
Kilde: ibog.psykologiensveje.systime.dk


Log venligst ind for at se alle 482 definitioner