hvidovre.dk

Website:http://www.hvidovre.dk
opstemme modtaget3
nedstemme modtaget0
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (34)

1.

1   0

Højdegrænseplan


Den generelle regel er, at højden på enfamiliehuse mod skel til nabo og sti højst må være 1,4 gange afstanden til skel. Gavltrekanten og mindre bygningsdele regnes ikke [..]
Kilde: hvidovre.dk

2.

1   0

Gavltrekant


Husets gavl over tagrendehøjde.
Kilde: hvidovre.dk

3.

1   0

Deklaration


En bestemmelse, som er tinglyst på en eller flere grunde. Fremgår ofte af skødet. Flere oplysninger om bland andet deklarationens indhold kan fås på Tinglysningskontoret [..]
Kilde: hvidovre.dk

4.

0   0

Vejskel


Matrikelskellet ud mod fortov eller vej.  
Kilde: hvidovre.dk

5.

0   0

Varmetabsberegning


En beregning af husets samlede varmetab som skal vise, om husets energiramme overholdes. Der er i bygningsreglementet angivet værdier på de enkelte konstruktioner, som skal overholdes. Dog [..]
Kilde: hvidovre.dk

6.

0   0

Udnyttelig tagetage


En tagetage er udnyttelig, når tagkonstruktionen er opført med hanebåndsspær og etagearealet ikke overskrider det maksimalt tilladte på ejendommen. 
Kilde: hvidovre.dk

7.

0   0

Udnyttelsesgrad


I nogle deklarationer og byplanvedtægter står der som regel, at den maksimale udnyttelsesgrad for ejendommen er 0,25.
Kilde: hvidovre.dk

8.

0   0

Tinglysning


Bestemmelser for din ejendom som er skrevet ind i tingbogen, og dermed er tinglyste.
Kilde: hvidovre.dk

9.

0   0

Terrænkoter


Terrænkoter er koter målt på terræn, se kote.  
Kilde: hvidovre.dk

10.

0   0

Skøde


Det dokument man har som bevis på, at man ejer ejendommen. Er tinglyst på ejendommen.
Kilde: hvidovre.dk


Log venligst ind for at se alle 34 definitioner