hvidovre.dk

Website:http://www.hvidovre.dk
opstemme modtaget3
nedstemme modtaget0
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (34)

1.

1   0

Højdegrænseplan


Den generelle regel er, at højden på enfamiliehuse mod skel til nabo og sti højst må være 1,4 gange afstanden til skel. Gavltrekanten og mindre bygningsdele regnes ikke med. Totalt må bygningen ikke være højere end 8,5 m over naturligt terræn. [..]
Kilde: hvidovre.dk

2.

1   0

Gavltrekant


Husets gavl over tagrendehøjde.
Kilde: hvidovre.dk

3.

1   0

Deklaration


En bestemmelse, som er tinglyst på en eller flere grunde. Fremgår ofte af skødet. Flere oplysninger om bland andet deklarationens indhold kan fås på Tinglysningskontoret.
Kilde: hvidovre.dk

4.

0   0

Vejskel


Matrikelskellet ud mod fortov eller vej.  
Kilde: hvidovre.dk

5.

0   0

Varmetabsberegning


En beregning af husets samlede varmetab som skal vise, om husets energiramme overholdes. Der er i bygningsreglementet angivet værdier på de enkelte konstruktioner, som skal overholdes. Dog kan der slækkes et sted, hvis der isoleres ekstra et andet sted, så huset som helhed ov [..]
Kilde: hvidovre.dk

6.

0   0

Udnyttelig tagetage


En tagetage er udnyttelig, når tagkonstruktionen er opført med hanebåndsspær og etagearealet ikke overskrider det maksimalt tilladte på ejendommen. 
Kilde: hvidovre.dk

7.

0   0

Udnyttelsesgrad


I nogle deklarationer og byplanvedtægter står der som regel, at den maksimale udnyttelsesgrad for ejendommen er 0,25.
Kilde: hvidovre.dk

8.

0   0

Tinglysning


Bestemmelser for din ejendom som er skrevet ind i tingbogen, og dermed er tinglyste.
Kilde: hvidovre.dk

9.

0   0

Terrænkoter


Terrænkoter er koter målt på terræn, se kote.  
Kilde: hvidovre.dk

10.

0   0

Skøde


Det dokument man har som bevis på, at man ejer ejendommen. Er tinglyst på ejendommen.
Kilde: hvidovre.dk


Log venligst ind for at se alle 34 definitioner