fredericiashistorie.dk

Website:http://www.fredericiashistorie.dk
opstemme modtaget6
nedstemme modtaget1
Karma:4 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (141)

1.

1   0

Marsk


Fra Valdemar 4. Atterdags tid var marsken kongens, senere rigets, hærfører. Embedet forsvandt med enevældens indførelse i 1660. Oprindelig betød titlen staldmester ell [..]
Kilde: fredericiashistorie.dk

2.

1   0

Infanteri


International og siden 1962 dansk betegnelse for hærens fodfolk, dvs. den våbenart, der indtil vore dage fremførtes og kæmpede til fods og var udrustet med håndvåb [..]
Kilde: fredericiashistorie.dk

3.

1   0

Grundlov


Grundloven er grundlaget for et lands forfatning, dvs. reglerne for statens styre og borgernes rettigheder. Den står over alle andre love derved, at den ikke kan ændres ved almindelig lov [..]
Kilde: fredericiashistorie.dk

4.

1   0

Enevælde


Absolutisme. En statsform, hvor en enkelt person i princippet råder uindskrænket over den lovgivende, udøvende og dømmende magt. Afgrænses fra diktatur derved, at enev& [..]
Kilde: fredericiashistorie.dk

5.

1   0

Chakot


Højpuldet stiv militærkasket indført 1808 efter fransk forbillede.
Kilde: fredericiashistorie.dk

6.

1   0

Brigade


Troppe-enhed, sammensat af flere regimenter eller afdelinger af samme eller forskellige våbenarter.
Kilde: fredericiashistorie.dk

7.

0   0

Ægt


Når f.eks. kongen skulle have flyttet sit hof fra et slot til et andet, eller en militærafdeling skulle forlægges til et andet sted, kunne bønderne tvinges til at udfør [..]
Kilde: fredericiashistorie.dk

8.

0   0

Voldanlægget


Hvis man ser volden i profil, og som fjende skulle storme den, skulle følgende forhindringer passeres: Først nåede man til glaciset, fæstningens forterræn, der dannede [..]
Kilde: fredericiashistorie.dk

9.

0   0

Vase


(Våse) Indgrøftet vej, forhøjet vej over blød bund. I bunden er lagt risknipper og oven på dem er påfyldt jord.
Kilde: fredericiashistorie.dk

10.

0   0

Valkeler


Betegnelsen for den lertype, der findes langs kysten fra Fredericia til Trelde Næs. Kaldes også Lillebæltsler eller Plastisk ler. I tør form ligner leret skifer og kan adskill [..]
Kilde: fredericiashistorie.dk


Log venligst ind for at se alle 141 definitioner