forsikringsguiden.dk

Website:http://www.forsikringsguiden.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget1
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (129)

1.

1   0

Stikledning


Ledning/rør der forbinder den enkelte husstand med det offentlige forsyningsnet.
Kilde: forsikringsguiden.dk

2.

1   0

Selvrisiko


Det beløb, du i tilfælde af en skade skal betale selv.
Kilde: forsikringsguiden.dk

3.

1   0

Hærværk


Skade forvoldt med forsæt (med vilje) og i ondsindet hensigt.
Kilde: forsikringsguiden.dk

4.

1   0

Forsæt


Forsætlig forvoldt skade betyder, at skaden er lavet med vilje. At handle i forsæt (eller forsætligt) betyder, at man handler med fuld vished om, at handlingen vil medføre skade, eller når man foretager en handling, som med overvejende sandsynlighed vil medføre en skade.
Kilde: forsikringsguiden.dk

5.

0   0

Årsrejseforsikring


Årsrejseforsikringen er et supplement til det gule sygesikringsbevis, og hvis rejsen går uden for Europa, dækker rejseforsikringen også de ydelser, der ellers varetages af det gule sygesikringsbevis. Årsrejseforsikringen kan fx dække erstatningsrejse og udgifter i forbindelse med hjemkaldelse, [..]
Kilde: forsikringsguiden.dk

6.

0   0

Vådrum


De rum i huset, hvor der findes vandhaner eller toiletter, fx badeværelse, bryggers og køkken.
Kilde: forsikringsguiden.dk

7.

0   0

Værdigenstande


Guld, sølv, platin, perler, smykker, frimærke- og møntsamlinger.
Kilde: forsikringsguiden.dk

8.

0   0

Voldeligt opbrud


Det vil sige, at der skal være synlige tegn på indbrud, som for eksempel et vindue er smadret, eller låsen er ødelagt.
Kilde: forsikringsguiden.dk

9.

0   0

Vindskede


Bræt eller metalprofil til afslutning af tagbeklædning ved tagfladens afslutning ved gavl.
Kilde: forsikringsguiden.dk

10.

0   0

Varigt mén


Mén er de ulemper i den personlige livsførelse, som en skade har medført. Graden af varigt mén fastsættes på grundlag af skadens medicinske art og omfang og ud fra de ulemper, som skaden betyder i den skadelidtes personlige livsførelse. Ulykkesforsikringen giver kun erstatning, hvis méngrade [..]
Kilde: forsikringsguiden.dk


Log venligst ind for at se alle 129 definitioner