finanstilsynet.dk

Website:http://www.finanstilsynet.dk
opstemme modtaget4
nedstemme modtaget1
Karma:2 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (67)

1.

2   0

Risikoeksponering


Kvantitativ opgørelse af selskabets risici. Risikoeksponeringen opsplittes på risikotyper fx markedsrisici og forsikringsrisici. Forsikringsrisici kan igen opdeles i fx risiko for forlænget levetid [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

2.

1   0

Prospekt


Et prospekt for en forening (investeringsforening, specialforening eller hedgeforening) er et dokument, der indeholder en række oplysninger om foreningen og dens enkelte afdelinger. Prospektet skal b [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

3.

1   0

Kapitalkrav


Den største værdi af enten minimumskapitalkravet eller det beregnede kapitalkrav.
Kilde: finanstilsynet.dk

4.

0   0

ÅOP


ÅOP er den populære forkortelse for "årlige omkostninger i procent". Det er et begreb, som gør det muligt at sammenligne omkostningerne ved lån og kreditter. Det er ikke kun renten, der er intere [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

5.

0   0

Udstedere af elektroniske penge


Udstedere af elektroniske penge er virksomheder, der udsteder betalingsmidler i form af elektroniske penge. Elektroniske penge er en pengeværdi, som repræsenterer et krav på udstederen, og som er l [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

6.

0   0

UCITS


Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities En UCITS er et investeringsinstitut omfattet af direktiv 2009/65/EF (UCITS direktivet). I Danmark er UCITS en samlet betegnelse for i [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

7.

0   0

Tilsynsreaktioner


Tilsynsreaktioner er en samlebetegnelse for Finanstilsynets reaktioner over for lovovertrædelser eller forøget risiko i virksomheder under tilsyn. Tilsynsreaktioner omfatter påbud, påtaler, risiko [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

8.

0   0

Supplerende kapital


Supplerende kapital er den kapital, der supplerer kernekapitalen og den hybride kernekapital i finansielle virksomheder. De tre typer kapital udgør tilsammen basiskapitalen. Supplerende kapital best [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

9.

0   0

Solvensdækning


Forholdet mellem selskabets opgjorte kapital (basiskapitalen) og kapitalkravet. Lovkravet er en solvensdækning på mindst 1.
Kilde: finanstilsynet.dk

10.

0   0

Skadesforsikring


Skadesforsikring er (i modsætning til livsforsikring) karakteriseret ved, at det der forsikres er en ting eller en interesse. Ved at tegne en skadesforsikring sikrer du dig en økonomisk kompensation [..]
Kilde: finanstilsynet.dk


Log venligst ind for at se alle 67 definitioner