finanstilsynet.dk

Website:http://www.finanstilsynet.dk
opstemme modtaget3
nedstemme modtaget1
Karma:3 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (67)

1.

2   0

Risikoeksponering


Kvantitativ opgørelse af selskabets risici. Risikoeksponeringen opsplittes på risikotyper fx markedsrisici og forsikringsrisici. Forsikringsrisici kan igen opdeles i fx risiko for forlænget levetid og invaliditetsrisici. Et selskab med livrenter vil særligt have en risikoeksponering overfor leve [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

2.

1   0

Prospekt


Et prospekt for en forening (investeringsforening, specialforening eller hedgeforening) er et dokument, der indeholder en række oplysninger om foreningen og dens enkelte afdelinger. Prospektet skal blandt andet indeholde oplysning om foreningens eller afdelingens økonomiske forhold, hvem der sidde [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

3.

0   0

ÅOP


ÅOP er den populære forkortelse for "årlige omkostninger i procent". Det er et begreb, som gør det muligt at sammenligne omkostningerne ved lån og kreditter. Det er ikke kun renten, der er interessant, når man skal låne penge. Det er de samlede årlige omkostninger, der fortæller, hvad det r [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

4.

0   0

Udstedere af elektroniske penge


Udstedere af elektroniske penge er virksomheder, der udsteder betalingsmidler i form af elektroniske penge. Elektroniske penge er en pengeværdi, som repræsenterer et krav på udstederen, og som er lagret på et elektronisk medium.
Kilde: finanstilsynet.dk

5.

0   0

UCITS


Undertakings for Collective Investments in Transferable Securities En UCITS er et investeringsinstitut omfattet af direktiv 2009/65/EF (UCITS direktivet). I Danmark er UCITS en samlet betegnelse for investeringsforeninger, SIKAV’er og værdipapirfonde. UCITS modtager midler fra en kreds af investo [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

6.

0   0

Tilsynsreaktioner


Tilsynsreaktioner er en samlebetegnelse for Finanstilsynets reaktioner over for lovovertrædelser eller forøget risiko i virksomheder under tilsyn. Tilsynsreaktioner omfatter påbud, påtaler, risikooplysninger, tvangsbøder og politianmeldelser.Se ogsåAdministrativ bødePolitianmeldelsePåbudPåt [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

7.

0   0

Supplerende kapital


Supplerende kapital er den kapital, der supplerer kernekapitalen og den hybride kernekapital i finansielle virksomheder. De tre typer kapital udgør tilsammen basiskapitalen. Supplerende kapital består blandt andet af ansvarlig lånekapital, der er særlig risikovillig.Se ogsåKernekapital
Kilde: finanstilsynet.dk

8.

0   0

Solvensdækning


Forholdet mellem selskabets opgjorte kapital (basiskapitalen) og kapitalkravet. Lovkravet er en solvensdækning på mindst 1.
Kilde: finanstilsynet.dk

9.

0   0

Skadesforsikring


Skadesforsikring er (i modsætning til livsforsikring) karakteriseret ved, at det der forsikres er en ting eller en interesse. Ved at tegne en skadesforsikring sikrer du dig en økonomisk kompensation, hvis uheldet er ude. Eksempler herpå er familieforsikring, motoransvarsforsikring eller husforsik [..]
Kilde: finanstilsynet.dk

10.

0   0

SDRO


Realkreditinstitutter kan udstede SDRO, som er en forkortelse for særligt dækkede realkreditobligationer. SDRO skal overholde både SDO-reguleringen og reguleringen af realkreditobligationer.Se ogsåSDO
Kilde: finanstilsynet.dk


Log venligst ind for at se alle 67 definitioner