familieadvokaten.dk

Website:http://www.familieadvokaten.dk
opstemme modtaget30
nedstemme modtaget18
Karma:11 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (1011)

1.

7   2

prisoverslag


angivelse af en forventet pris for et bestemt stykke arbejde. Er ikke et bindende tilbud. Et overslag kan overskrides, hvis overslagsgiveren kan bevise, at kravet er rimeligt, og at prisberegningen er [..]
Kilde: familieadvokaten.dk

2.

2   0

rekvirent


den, der har begæret en fogedforretning
Kilde: familieadvokaten.dk

3.

2   0

decharge


erklæring om fritagelse for ansvar for selskabets ledelse
Kilde: familieadvokaten.dk

4.

1   0

værge


person, der varetager en andens interesser og handler på dennes vegne. Det kan være forældre som fødte værger for deres børn, eller beskikkede værger for personer, der ikke selv kan varetage de [..]
Kilde: familieadvokaten.dk

5.

1   0

utilregnelighed


Personer, der på gerningstiden var utilregnelige på grund af sindssygdom eller tilstande, der må ligestilles hermed, straffes ikke. Tilsvarende gælder personer, der var mentalt retarderede i høje [..]
Kilde: familieadvokaten.dk

6.

1   0

universalforfølgning


retsforfølgning, der retter sig mod hele skyldnerens formue, f. eks. konkurs, i modsætning til individualforfølgning, f. eks. udlæg
Kilde: familieadvokaten.dk

7.

1   0

underpant


pant i løsøre eller fast ejendom sikret ved tinglysning
Kilde: familieadvokaten.dk

8.

1   0

tingbogsattest


udskrift af en ejendoms blad i tingbogen
Kilde: familieadvokaten.dk

9.

1   0

tabskaution


kaution for det tab, som kreditor måtte lide, efter at der er foretaget udtømmende retsforfølgning mod debitor
Kilde: familieadvokaten.dk

10.

1   0

surrogat


ting, der træder i stedet for. Surrogat for særeje, der ting, der anskaffes for særejemidler
Kilde: familieadvokaten.dk


Log venligst ind for at se alle 1011 definitioner