erhvervsret-hhx.dk

Website:http://www.erhvervsret-hhx.dk
opstemme modtaget40
nedstemme modtaget11
Karma:28 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (485)

1.

4   0

BOSLOD


Den en ægtefælle i formuefællesskabet tilhørende andel på halvdelen af overskuddet i den andens bodel, mod aflevering af halvdelen af overskud i egen bodel. jfr. Æ II, § 16,2 og SKFTL.  ka [..]
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

2.

3   0

NATURALOPFYLDELSE


Det at opfylde en kontrakt efter sit indhold. Kaldes også at opfylde in natura.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

3.

2   0

TVANGSAUKTION


En tvangsrealisering af en skyldners genstande eller fast ejendom, som der forudgående er gjort udlæg i. Realiseringen sker ved auktion for at omgøre aktivet til penge, der herefter fordeles til de [..]
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

4.

2   0

MEKANISK TVANG


Tvang imod en persons organer, f.eks. fysisk føring af den tvungnes hånd til en underskrift. Sidestilles med voldelig kompulsiv tvang i rela­tion til ugyldighed, dvs. er en stærk ugyldighedsgrund.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

5.

2   0

JURIDISK PERSON


En person, der ikke består af kød og blod. F.eks. et aktieselskab (A/S), anpartsselskab (ApS), foreninger o. lign. kaldes juridiske personer, i modsætninger til fysiske personer (mennesker).
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

6.

2   0

FORKØBSRET


En ret til at købe en genstand, såfremt S vil sælge, og da til den pris og de vilkår i øvrigt, som S kan opnå af tredjemand.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

7.

1   0

UNIVERSALFORFØLGNING


Se individualforfølgning.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

8.

1   0

UDPANTNING


Tidligere en betegnelse for den slags udlæg, som blev foretaget for lovhjemlede krav, f.eks. bøder, skattekrav og underholdsbidrag. I dag anvendes betegnelsen udlæg også for disse krav.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

9.

1   0

SKØDE


Betegnelse for det dokument ifølge hvilket ejendomsretten til fast ejendom overdrages, jfr. TL. § 6. Et skøde er en (i princippet unødvendig) omskrivning af en købsaftale/slutseddel (s.d.), tradi [..]
Kilde: erhvervsret-hhx.dk

10.

1   0

SAMEJE


En ejendomsretsform hvor flere i forening har ejendomsretten til en genstand, fordring eller fast ejendom.
Kilde: erhvervsret-hhx.dk


Log venligst ind for at se alle 485 definitioner