eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

Website:http://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk
opstemme modtaget9
nedstemme modtaget0
Karma:8 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (9)

1.

1   0

Teknisk vurdering


tekniske eksperter, som styrelsen samarbejder med, foretager en vurdering af, om et produkt er omfattet af reglerne om eksportkontrol (kontrollisten og catch-all), samt om produkterne er omfattet af produktbilagene til Iran-sanktionerne og/eller omfattet af våbenloven.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

2.

1   0

Teknisk bistand


bistand til eller servicering af produkter eller vejledning i brug af xx produkt både mundtligt, skriftligt og elektronisk.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

3.

1   0

Tjek af kunde


et tjek, som Erhvervsstyrelsen foretager af, om de involverede parter i en handel er kendt i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, og om parterne står opført på div. indefrysningsbilag. Sidstnævnte gælder primært i forbindelse med Iran og Syrien.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

4.

1   0

Kontrollisten


bilag I til forordning nr. 428/2012. Indeholder en lang liste over de produkter, der som udgangspunkt kræver en udførselstilladelse.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

5.

1   0

Indefrysning


det er forbudt at stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed over for de personer, enheder eller organer, som er opført på indefrysningsbilagene til EU's forordninger om sanktioner.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

6.

1   0

Handelsrestriktioner


begrænsninger i handlen med visse produkter eller inden for visse områder (fx olie-/gassektoren i Iran).
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

7.

1   0

Dual-use produkter


(hyppigt anvendt udtryk) = produkter med dobbelt anvendelse.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

8.

1   0

Catch-all


produkter, der ikke står opført på kontrollisten, men som alligevel kan være omfattet af krav om udførselstilladelse, hvis de skal anvendes ifm. masseødelæggelsesvåben. Catch-all er en form for sikkerhedsnet under kontrollisten.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

9.

1   0

Bilag IV


bilag IV til forordning nr. 428/2012. Bilag IV er en delmængde af kontrollisten. Bilag IV indeholder en liste over de mest kritiske produkter, som altid kræver en udførselstilladelse, dvs. også til andre EU-lande.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk