eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

Website:http://eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk
opstemme modtaget9
nedstemme modtaget0
Karma:8 (stem op-stem ned)0 optjente Badges

Der blev ikke fundet nogen badgesDefinitioner (9)

1.

1   0

Teknisk vurdering


tekniske eksperter, som styrelsen samarbejder med, foretager en vurdering af, om et produkt er omfattet af reglerne om eksportkontrol (kontrollisten og catch-all), samt om produkterne er omfattet af p [..]
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

2.

1   0

Teknisk bistand


bistand til eller servicering af produkter eller vejledning i brug af xx produkt både mundtligt, skriftligt og elektronisk.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

3.

1   0

Tjek af kunde


et tjek, som Erhvervsstyrelsen foretager af, om de involverede parter i en handel er kendt i forbindelse med masseødelæggelsesvåben, og om parterne står opført på div. indefrysningsbilag. Sidstn [..]
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

4.

1   0

Kontrollisten


bilag I til forordning nr. 428/2012. Indeholder en lang liste over de produkter, der som udgangspunkt kræver en udførselstilladelse.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

5.

1   0

Indefrysning


det er forbudt at stille penge eller økonomiske ressourcer direkte eller indirekte til rådighed over for de personer, enheder eller organer, som er opført på indefrysningsbilagene til EU's [..]
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

6.

1   0

Handelsrestriktioner


begrænsninger i handlen med visse produkter eller inden for visse områder (fx olie-/gassektoren i Iran).
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

7.

1   0

Dual-use produkter


(hyppigt anvendt udtryk) = produkter med dobbelt anvendelse.
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

8.

1   0

Catch-all


produkter, der ikke står opført på kontrollisten, men som alligevel kan være omfattet af krav om udførselstilladelse, hvis de skal anvendes ifm. masseødelæggelsesvåben. Catch-all er en form fo [..]
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk

9.

1   0

Bilag IV


bilag IV til forordning nr. 428/2012. Bilag IV er en delmængde af kontrollisten. Bilag IV indeholder en liste over de mest kritiske produkter, som altid kræver en udførselstilladelse, dvs. også ti [..]
Kilde: eksportkontrol.erhvervsstyrelsen.dk